Anders   

Aangemaakt door :

De Droom van Schalkwijk

Locatie:

Schalkwijk, Nederland

De Droom van Schalkwijk is een wooninitiatief om, voor mensen met

een verstandelijke beperking, een veilige woning te realiseren in de

regio Lekstroom.


Ons doel is een fijne, levensbestendige woning en dagbesteding voor

mensen met een verstandelijke beperking. Waar zij zich veilig en

vertrouwd kunnen voelen. Er zal 24-uurs professionele zorg worden

geboden. Ouders en verzorgers zullen samen optrekken om de zorg voor de

bewoners te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied en

mogelijkheden

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.