Vrijwilligerswerk   

Aangemaakt door :

Stichting Veteranen Deventer

Locatie:

Deventer, Nederland

De stichting draait volledig op donaties. Om meer te kunnen betekenen voor veteranen en thuisfront uit de gemeente Deventer en omstreken kunnen wij uw donatie goed gebruiken!

Wij bieden een mogelijkheid tot een maandelijkse samenkomst van veteranen en het thuisfront in het Veteranencafé de Heeren. Deze samenkomst zal zich vormen binnen een harmonieuze sfeer, waarbij herkenning en erkenning van- en voor Deventer Veteranen en haar thuisfront op de voorgrond staan.


Tijdens de ontmoetingen weten de gasten zich gesterkt, door dezelfde taal te spreken vanuit zijn of haar eigen ervaringen.

Door veteranen en haar thuisfront gezamenlijk te verenigen wordt er een platform gecreëerd wat iets toevoegt in de zichtbaarheid van veteranen en complementair is aan haar maatschappelijke status.


Tevens fungeert het bestuur van Stichting Veteranen Deventer als een volwaardig gesprekspartner en klankbord voor gemeentebestuur en haar medewerkers alsmede voor collega (veteranen) organisaties binnen Nederland.

Stichting Veteranen Deventer faciliteert elke derde dinsdag van de maand in café de Heeren een Veteranencafé.


De stichting draait volledig op donaties en mocht u ons willen ondersteunen in onze doelstellingen dan kunt u ons ondersteunen door een donatie* over te maken op:

NL96 RABO 0337 4287 35 t.a.v. Stichting Veteranen Deventer.

€ 1.000 Doelbedrag

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.