Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Stichting Diversity House

Locatie:

Amsterdam, Nederland

SDH wordt een inloop centrum voor alle mensen uit Amsterdam ter bevordering van culturele uitwisselingen, diversiteit educatie, indoor sport en kunst activiteiten.

In de komende 3 jaar diversity House zal fungeren als een

activiteitencentrum dat ruimte en sociaal activiteiten zal bieden

voor sociaal contact en recreatie activiteiten. Een dergelijke ontmoetingsplek dat kan

helpen met verbinding te scheppen tussen vluchtelingen / migranten

enerzijds en mensen uit alle geledingen van de Nederlandse

samenleving anderzijds. We beogen hiermee verschillende culturen,

religies, overtuigingen en cultuur te leren kennen en daardoor

gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen.

€ 2.175 van € 10.000
21.8% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.