Database project
Zeldzaam goed in beeld
Stichting Ushersyndroom
Netherlands, Netherlands
Gezondheidszorg
Start geldinzamelactie
€0.00 0.00%
van €90,000.00
gesloten

Deel pagina via:

Met het project Database voor Ushersyndroom willen wij de ontwikkeling van een database ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling voor Ushersyndroom financieel ondersteunen, om te beginnen voor de opzet in het 1e jaar à € 90.000.
Ushersyndroom.nl vindt het belangrijk dat er in Nederland een (inter)nationale database ontwikkeld wordt, waarin alle hoor- en zichtgegevens van mensen met Ushersyndroom worden opgeslagen.

  • De hoopvolle ontwikkelingen in gentherapie als een mogelijke behandeling voor Ushersyndroom bewijzen de urgentie van zo’n database. De database is een noodzakelijk hulpmiddel om de effecten van gentherapie te kunnen evalueren.
  • Ushersyndroom is een erfelijke zeldzame aandoening en er is nog weinig bekend over het verloop van de aandoening. Ook speelt er de vraag of er nog andere factoren een rol spelen die de snelheid van achteruitgang in horen en zien beïnvloeden? Er zijn namelijk grote verschillen in achteruitgang van zicht en gehoor tussen mensen met Ushersyndroom onderling en zelfs binnen families.
  • Met de database kunnen gemakkelijker vervolgonderzoeken worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan: de extreme vermoeidheidsklachten en hoofdpijn die gepaard gaan met Ushersyndroom, burn outs, depressie, slaapproblemen en de eventuele effecten van het gebruik van vitaminepillen en medicijnen.

Het Radboudumc is het expertisecentrum voor Ushersyndroom in Nederland en is uniek door de nauwe samenwerking tussen het research laboratorium en de polikliniek die beiden gespecialiseerd zijn in onder meer het Ushersyndroom.
Het Radboudumc wil graag deze database ten behoeve van mensen met Ushersyndroom ontwikkelen. Ushersyndroom.nl steunt de opzet van deze database voor het eerste jaar en werft donaties en fondsen om dit databaseproject financieel mogelijk te maken.

Uw steun voor het databaseproject is van harte welkom  en elke donatie is een bijdrage! Doneer nu. 

Lees meer over het databaseproject.