Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Marcel Schipper

Locatie:

Netherlands, Netherlands

De Amun Ra Stichting helpt straatkinderen in ontwikkelingslanden.


Amun Ra Stichting werkt samen met “Nyandika slums humanitarian support initiative” uit Nairobi Kenia. Nyandika slums is actief in de vier sloppenwijken van Nairobi en met name in de grootste sloppenwijk van Afrika de Kibera slum. Ze helpen de armste kinderen, straat en weeskinderen. Ook willen zij samen met de bewoners van de krottenwijk sociaal medische educatie centra bouwen ( SMECentra)


Wij zamelen geld in om nyandika slums financieel te kunnen ondersteunen.


India


Met project “street child India” zamelen wij momenteel geld in om een kinderopvangcentrum op te richten en enkele kinderen naar school te kunnen laten gaan in India. Openbare scholen zijn in principe gratis voor kinderen tot 14 jaar. Om uiteenlopende redenen , waaronder extreme armoede gaan vele kinderen in India niet naar school.


Wij zamelen geld in voor inschrijfgeld, school uniformen, schoolboeken, schoolbus en andere benodigdheden welke kinderen nodig hebben om naar school te kunnen gaan


Wij zijn volledig afhankelijk van uw donaties.


€ 150.000 Doelbedrag
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.