Maatschappij   

Aangemaakt door :

Convocatoria Ecologista

Locatie:

Taranto, Italy

De inzamelingsactie is bedoeld om de bijeenkomst voor ecologische rechtvaardigheid CONVOCATORIA ECOLOGISTA te ondersteunen, die zal worden gehouden in Taranto (Apulië, Zuid-Italië) in zijn eerste editie op 26-29 augustus 2022 .


https://convocatoria-ecologista-taranto.org/


UITSPRAAK:


Marginaliteit is ook de plaats van radicale mogelijkheden, een ruimte van verzet. […] een plek waar je verblijft, blijft zelfs hangen, omdat het je weerstandsvermogen voedt. Het biedt de mogelijkheid van radicale perspectieven om te zien en te creëren, om alternatieven, nieuwe werelden voor te stellen. Dit is geen mythische notie van marginaliteit. Het komt voort uit doorleefde ervaring.” (bel haken)


De COP27 nadert en draagt al zijn manifeste tegenstrijdigheden met zich mee. We weten maar al te goed dat de politieke en economische elites niet voor ons werken, maar tegen ons. De ongekende mobilisatie van COP26 verenigde degenen die sociale en klimaatrechtvaardigheid zoeken in éénzelfde strijd. We willen verenigd blijven.


Dit is een oproep tot het delen van ervaringen, kennis, visies, testamenten, verlangens en praktijken. Voor een tijd van gemeenschappelijkheid en planning. We willen lokale strijd vanaf de kusten van de Middellandse Zee delen en de geografische gebieden van kolonisatie van volkeren, hulpbronnen, relaties, verhalen en geschiedenissen aan de orde stellen. We streven ernaar wegen van herstel, zorg en strijd te openen, lokaal – richting Zuid-Italië – en wereldwijd. De CONVOCATORIA ECOLOGISTA is bedoeld als een ruimte waar internationale solidariteit de drijfveer is. Waar we nieuwe modellen van onderlinge verbinding en collectief verzet hopen te bouwen - zowel als zelfbeschikking als door een visie die ons verenigd in de verschillen. Waar we streven naar het delen van ecologische praktijken en strategieën door middel van proposities die elke dychotomie omzeilen.


We willen dat onze bijeenkomst gebaseerd is op intersectionaliteit, waarbij het begrip van ecologische chantage verband houdt met de processen van marginalisering, ook bedoeld als epistemisch geweld. Dat wil zeggen de onteigening van kennis en gemeenschapspraktijken, die de belangrijkste pijlers zijn van de deugdzame relatie kennis-macht.


Het zuiden van Italië is een plaats waar het historische perspectief van interne kolonisatie verankerd is in de ecologische crisis. Een territorium dat gemarginaliseerd is terwijl het besmet is. Een regio waar de ecosystemen en de gemeenschappen zijn verbroken, zowel van binnenuit als over hun onderlinge afhankelijkheid heen. We zullen nadenken over de geopolitieke implicaties van relaties, beelden en middelen. Over opkomende systemen die moeten worden opgevat als/door lokale en mondiale gemeenschappen.


Enerzijds streven we ernaar de toestand van structureel geweld, ingebed in ons lichaam en in onze territoria, opnieuw te politiseren, door zowel de vele vormen van overheersing (heteropatriarchaat, kolonialisme, antropocentrisme, extractivisme) als de tegenstellingen van kapitalistische uitbuitingsvormen het hoofd te bieden. schade toebrengen aan de sociale reproductie. Anderzijds hopen we de vele praktijken en directe acties die ons in staat stellen om het einde van de maand en het einde van de wereld te weerstaan, opnieuw uit te vinden, te articuleren en te vermengen.


PROMOTIE ORGANISATIES:


Georganiseerd door Raggia Tarantina, Sociale Coöperatie Robert Owen, No Tap, No Muos, Laboratorio Politico Iskra

Met de deelname van Ecologia Politica Network


Donaties worden ontvangen door The Social Cooperative Robert Owen

€ 1.850

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.