Geloof   

Aangemaakt door :

SAINTS PREPARATION CENTER

Locatie:

Nairobi, Kenya

Wij van het voorbereidingscentrum van de Heiligen Nairobi-Kenya roepen nederig op om steun die ons in staat zal stellen ons kerkgebouw af te maken, zoals je op de foto kunt zien. Zoals jullie allemaal weten, werden na de covid-19-pandemie de meeste kerken getroffen en veel volgelingen verspreidden zich ook om groene weiden te vinden als bedrijf, banen werden gesloten. Ik sta daarom onbeschaamd voor het evangelie op dit platform om weldoeners te vragen ons te steunen om ons kerkgebouw af te maken, wat ik en de weinige volgelingen die we nog hebben niet kunnen bereiken zonder u, Godvrezende mensen. Ons doel is Ksh 0,250.000. Steun ons alstublieft.

Moge God open deuren schenken aan iedereen die gehoor geeft aan onze oproep om steun. IEDEREEN DIE ONS EEN BEZOEK WIL BETALEN, WEES ALTIJD VRIJ.

Groeten.


Pst. Emmanuel. (0723606009)

€ 0 van € 300.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.