Maatschappij   

Aangemaakt door :

moon network solutions

Locatie:

Burgas, Bulgaria

Koolstofverwijdering is van cruciaal belang om klimaatverandering tegen te gaan

Om de meest catastrofale effecten van klimaatverandering te voorkomen, moeten we ernaar streven de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot <a href="https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019" target="_blank" style="color: var(--linkColor);">1,5°C</a> boven het pre-industriële niveau, wat overeenkomt met het terugdringen van de wereldwijde jaarlijkse CO₂-uitstoot van ongeveer <a href="https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/" target="_blank" style="color: var(--linkColor);">40 gigaton per jaar</a> vanaf 2018 tot netto nul tegen 2050.

Om dit te bereiken, zal de wereld waarschijnlijk zowel de nieuwe uitstoot die we in de lucht brengen radicaal moeten verminderen als de<a href="https://www.nap.edu/read/25259/chapter/2" target="_blank" style="color: var(--linkColor);">koolstof die</a> al in de atmosfeer zit, moeten verwijderen.


€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.