Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

Village council of Wijk aan Zee / Dorpsraad Wijk aan Zee

Locatie:

Wijk aan Zee, Netherlands

"Wij vechten tegen de arrogantie van de grote vervuiler, die de publieke ruimte claimt. Die claimt de vrijheid te hebben om het milieu te mogen vervuilen. Voor wie het overschrijden van de vergunningen de norm is geworden en het betalen van een boete goedkoper is dan het bedrijfsproces schoner maken. Alsof vervuiling een afkoopbaar recht is.”

Quote uit de documentaire "Europe's biggest lie", beschikbaar op WaterBear en YouTube. Kijk de première terug op de website van Pakhuis de Zwijger.

 

Schone lucht om te ademen, schoon water, een veilige en gezonde omgeving, dat is wat we nodig hebben om te leven, en dat is ook precies wat industrieën als Tata Steel in de IJmond ons ontnemen. Tata-staal vervuilt al meer dan 100 jaar het milieu. Ongeveer 9000 werknemers en 160.000 mensen, die rond de fabriek wonen en recreëren, betalen de prijs met hun gezondheid en met name  die van hun kinderen.  

 

Klein 'detail’: Tata levert de grootste bijdrage aan CO2-uitstoot in Nederland.


De overheid zag deze immense vervuiling decennialang door de vingers en liet na om mens, dier en natuur te beschermen. Banen en winst blijken belangrijker dan een veilige omgeving om in te wonen, te werken en te spelen. Alle beloftes van Tata zijn niet nagekomen. Niets heeft geholpen: de activiteiten van Tata blijven ziekmakend, noem het crimineel. De gang naar de strafrechter was de enige logische keuze die nog overbleef.


Een collectief van 1200 mensen en tien organisaties hebben aangifte gedaan tegen Tata Steel. Meer dan 4500 mensen steunen openlijk onze zaak en vragen om gerechtigheid. Met de steun van een van de meest gekwalificeerde Nederlandse strafrechtadvocaten, Bénédicte Ficq, willen we van deze zaak een afschrikmiddel maken voor hen die aan de leiding staan van een vervuilend bedrijf in Nederland of Europa. Met de boodschap: Wanneer u de wet overtreedt, zullen we u vinden en

wordt u verantwoordelijk gehouden voor de effecten van uw handelen.

 

Deze campagne heeft tot doel de juridische kosten, specialisten en onderzoeken te financieren, die we nodig hebben voor onze strijd en voor de rechtszaken tegen bedrijven als Tata Steel. 

 

BELANGRIJK : mocht je niet kunnen of willen doneren via whydonate, dan kan dat ook via een bankoverschrijving naar "Dorpsraad Wijk aan Zee" via IBAN

nummer: NL 37 INGB 0004 4283 74 

 

Whydonate telt automatisch 15% bij uw gift op. Dit percentage kunt u naar wens aanpassen (Ook 0%). U kunt evt. ook vragen om een refund van deze opslag.Jouw steun is nu hard nodig en cruciaal om onze doelen te bereiken!


Tot nu toe is de hele juridische actie gefinancierd door donaties. Er is al 60.000 euro aan juridische kosten besteed voor het voorbereiden van de zaak en het verwerken van aangiftes van meer dan 1200 mensen en 10 organisaties. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een officieel onderzoek gestart naar Tata Steel. Het werk en de kosten stapelen zich op. Onze advocaten willen graag nog zoveel meer doen en we hebben al het bewijs nodig dat we kunnen vinden om onze zaak te ondersteunen. 


Het strafrechtelijk onderzoek loopt!


Naast de strafzaak tegen Tata vechten we ook tegen hun buitensporige vergunningen. Tata mag veel te veel vervuilen. Om deze strijd te winnen, moeten we onze wetgevers nadrukkelijk blijven aansporen om actie te ondernemen. Hiervoor moeten we de publieke opinie veranderen, mensen mobiliseren en voorlichten en de (heersende) politiek t.a.v. vervuilende bedrijven veranderen.


Jouw bijdrage zal een enorm verschil maken in het onderzoek en de rechtszaak. De juridische acties zijn tot nu toe gefinancierd door donaties. Die acties helpen ons om overtuigende rapporten te produceren, wetenschappelijke gegevens te verzamelen

en om een impactvolle communicatiecampagne te voeren zodat Tata Steel en Harsco Metals er niet aan ontkomen om hun lucht-, bodem- en watervervuiling drastisch en snel te veranderen. 

 

Voor ons betekenen uw collectieve donaties het

volgende: 

 

3 x 55 euro donaties = 1 watermonster geanalyseerd, waardoor we belangrijke gegevens kunnen verzamelen om de zaak te versterken. 

 

10 x 150 euro donaties = 1 dag werk door de beste advocaten van Ficq & Partners, waardoor we steeds dichterbij een rechtszaak komen. 

 

1 x 1500 euro donatie = Campagnebooster event! Dit helpt ons om Europe Biggest Lie filmvertoningen in Europa te organiseren om de boodschap verder te

verspreiden. 

 

We geven de zware industrie een schop onder hun kont; daarvoor hebben we grote laarzen nodig! Grote donaties zorgen voor grote laarzen; doe nu mee met onze campagne! 

 

NB Alle donaties bóven ons doel helpen bij het financieren van toekomstige civiele rechtszaken tegen Tata Steel.Wie zijn wij?   

 

Wij zijn een groep stichtingen, burgers en lokale groepen die een einde willen maken aan de desastreuze vervuiling door Tata Steel en zware industrieën, zowel op lokaal als op Europese schaal. Hieronder een korte opsomming van de organisaties, die deelnemen aan de crowdfunding: 

 

·     Dorpsraad Wijk aan Zee 

·     Surfrider Nederland 

·     Surfrider Foundation Europe 

·     Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 

·     Stichting Duinbehoud 

·     E4all 

·     Stichting IJmondig 

·     Gezondheid op 1 

 


Opbrengsten   

 

Alle opbrengsten worden overgemaakt naar de Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee. De Dorpsraad van Wijk aan Zee heeft een lange en sterke reputatie in hun strijd voor de leefbaarheid in het IJmondgebied. Samen met de andere organisaties zullen zij de fondsen daar inzetten waar ze het hardst nodig zijn: het advocatenkantoor van Ficq en Partners werkt tegen het laagste tarief voor ons; een groot deel van de donaties is bestemd voor hun uitstekende werk.

 

ANBI-status:

 

De Dorpsraad Wijk aan Zee heeft de ANBI status, giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als “eenmalige giften”. Neem voor een andere fiscale woonplaats contact op met uw belastingdienst voor meer informatie over belastingaftrek. 

 

* Artikel 173a, wetboek van strafrecht: Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater brengt, wordt gestraft: 

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is; 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

€ 3.765 van € 150.000
2.5% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.