Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Imad Chababi

Locatie:

El Jadida, Morocco


Kinderbijslag is de financiële steun die door ouders wordt betaald ter ondersteuning van een kind of kinderen van wie zij geen volledige voogdij hebben. Kinderbijslag kan zijn
€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.