Educatie   

Aangemaakt door :

Child Survival Aid Ghana

Locatie:

Accra, Ghana

Hulp bij het overleven van kinderen Ghana hoopt het aantal inschrijvingen op basisscholen in gemarginaliseerde en afgelegen gemeenschappen in Ghana te verhogen. Basisonderwijs in Ghana zou gratis moeten zijn. Voor kinderen in de afgelegen gemeenschappen,

het is erg moeilijk om de nodige educatieve materialen te verwerven die helpen bij effectief onderwijs, leren en scholing. Op basis hiervan is de Child Survival Aid Ghana van plan om educatief materiaal beschikbaar te stellen, zoals tassen, schooluniformen, oefen- en leesboeken, pennen en potloden, en om klasmeubilair, computerlaboratoria van deze scholen te helpen inrichten om deze kwetsbare kinderen in staat te stellen om toegang te krijgen tot informatie- en communicatietechnologie. Onze visie - om kansarme kinderen door te reiken

onderwijs zodat ze kunnen opgroeien en worden geïnformeerde en actieve deelnemers aan de samenleving omdat door onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan worden doorbroken. Door middel van onderwijs zullen kinderen vaardigheden verwerven om productievere leden van de samenleving te worden. Daarom hebben we donatie en steun nodig voor dit initiatief om kansarme kinderen op het platteland te helpen.


Onze missie is om kansarme kinderen in achtergestelde gemeenschappen te machtigen door toegang te bieden tot kwaliteitsvol onderwijs; en om hen zelfvertrouwen en zelfvertrouwen bij te brengen om een betere, betere toekomst te bereiken. Daarom hebben we donatie en steun nodig voor dit initiatief om kansarme kinderen op het platteland te helpen.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.