Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Gabriel Gomes barros

Locatie:

Rotterdam, Nederland

Lieve familie, vrienden en kenissen. Ik begin dit jaar voor mijn verjaardag een geldinzamelingsactie voor de voedselbank Rotterdam. Ik doe dat omdat in Rotterdam 1 op de 4 kinderen in armoede opgroeit en de voedselbank in 2018 in totaal 5329 huishoudens van een weekelijks voedselpakket heeft voorzien

[English at the bottom]

[portugues abaixo]


Lieve familie, vrienden en kenissen.

Ik begin dit jaar voor mijn verjaardag een geldinzamelingsactie voor de voedselbank Rotterdam. Ik doe dat omdat in Rotterdam 1 op de 4 kinderen in armoede opgroeit en de voedselbank in 2018 in totaal 5329 huishoudens van een weekelijks voedselpakket heeft voorzien, voor elke 5 euro kunnen 4 gezinnen voorzien worden van een voedsel pakket. Mijn doel is dan ook om 50 euro op te halen en zo 40 gezinnen aan een voedselpakket te helpen. Ik begin alvast met het doneren van 10 euro, hopelijk kunnen we samen 40 gezinnen helpen aan een voedselpakket. 

Gabriel


Dear family, friends and acquaintances.

This year I am starting a fundraising campaign for the Rotterdam food bank for my birthday. I'm starting this campaign because in Rotterdam 1 in 4 children grow up in poverty and the food bank provided a total of 5329 households with a weekly food package in 2018, for every 5 euros 4 families can be provided with a food package. My goal is to raise 50 euros and help 40 families with a food package. I will start by donating 10 euros, hopefully we can help 40 families together with a food package. 

Gabriel


Querida família, amigos e conhecidos.

Este ano estou iniciando uma campanha de arrecadação de fundos para o banco de alimentos de Roterdã no meu aniversário. Estou começando esta campanha porque em Roterdã 1 em cada 4 crianças crescem na pobreza e o banco de alimentos forneceu um total de 5.329 lares com um pacote semanal de alimentos em 2018, para cada 5 euros 4 famílias podem receber um pacote de alimentos. Meu objetivo é levantar 50 euros e ajudar 40 famílias com um pacote de alimentos. Vou começar doando 10 euros, espero que possamos ajudar 40 famílias junto com um pacote de alimentos.

Gabriel

€ 17 van € 50
34% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.