Vrijwilligerswerk   

Aangemaakt door :

Zeekadetkorps Lelystad

Locatie:

Lelystad, Nederland

Heeft Lelystad vanaf 2019 ook een Zeekadetkorps? Als u daar aan wilt bijdragen dan kan dat vanaf nu! Alle bijdragen zijn welkom. Het Zeekadetkorps Lelystad richt zich op de lokale jeugd, jongens en meisjes, in de leeftijd van 11 tot 23 jaar.

WAT IS EEN ZEEKADETKORPS?Een aantal mensen in Lelystad heeft het initiatief genomen ook in Lelystad een Zeekadetkorps op te richten. Op 9 oktober wordt tijdens de Motiemarkt ook voor dit initiatief een Motie ingediend met het verzoek de realisatie mede mogelijk te maken. Maar natuurlijk is het prachtig als dit initiatief ook door inwoners en bedrijfsleven van Lelystad wordt gedragen. Daarom zijn wij deze fundraising Zeekadetkorps Lelystad begonnen. Iedere bijdrage is van harte welkom. Een succesvolle actie zal aantonen dat er voldoende draagvlak is binnen de lokale gemeenschap en dat het breed wordt gedragen. Het initiatief is er op gericht om jongens en meisjes de mogelijkheid te bieden wekelijks een leuke vrijetijdsbesteding te bieden en er tegelijkertijd wat (veel) van op te steken. Doordat ook vrijwilligers - met specifieke nautische en technische kennis - hun bijdrage leveren met kennisoverdracht, richt dit initiatief zich dus op een bredere doelgroep.


Lelystad is toe aan een Zeekadetkorps (er zijn er 19 in Nederland); een stad aan het water verdient zo'n initiatief dat bijdraagt aan het verbinden van de lokale gemeenschap aan dat water. Meer informatie leest u op onze website: www.zeekadetkorpslelystad.nl. 


Maar wat is en doet een Zeekadetkorps?

Elke zaterdag – nu ja elke? in de vakanties slaan wij wel eens over – komen de zeekadetten naar hun korpsschip. De begin- en eindtijd zijn niet bij elk korps hetzelfde. Ook houden wij rekening met zomer en winter. In ieder geval is een zeekadet een flink deel van de dag bezig. De oudere korpsleden blijven zelfs wel eens langer of komen ook op een andere dag. Bijvoorbeeld om een lastige onderhoudsklus onder handen te nemen. En er zijn regelmatig vaarweekenden. Vooral in het voor- en najaar gebruiken de zeekadetten de vakanties om te varen.


PROGRAMMA


In de wintermaanden is het program wat anders. Dan is zeilen en roeien vaak niet mogelijk. Dan is er meer tijd voor theorielessen over het varen, over de techniek en nog veel meer. Dat is niet in de schoolbanken zitten. Beslist niet want ook bij de theorielessen doen de kadetten veel zelf. Bovendien sluiten die lessen aan op de praktijkoefeningen, die het hele jaar doorgaan.


OP STAPDe kadetten blijven niet elke korpsdag op het eigen schip. Af en toe gaan de kadetten met de korpsleiding ergens op bezoek. Dat kan zijn bij een zeevaartschool, bij de Koninklijke Marine, op een groot koopvaardijschip, bij een scheepswerf of bij sluizen. Dan kun je zien wat de mensen die op of aan het water werken echt doen. En soms mag je bij zo’n excursie ook zelf even proberen hoe de moderne apparaten werken. Of je gaat met zijn allen een kort stukje varen.

Bijna alle Zeekadetkorpsen gaan naar grote evenementen op het water. Soms met hun korpsschip. Voor de kadetten is daar veel te doen. Zij gaan dan op bezoek aan boord van andere schepen, waar zij soms meer mogen zien dan ander bezoekers. En de zeekadetten gaan dan naar andere organisaties, zoals de reddingsmaatschappij KNRM – als het kan meevaren op een snelle reddingsboot – de marine, de redersvereniging met de actie Zeebenen gezocht en maritieme opleidingen.

Maar de kadetten kunnen dan ook aan anderen laten zien wat een zeekadet doet. En zij geven rondleidingen op hun korpsschip. Dat is erg leuk en trekt altijd veel belangstelling.


VOORAL VEEL DOEN


En alles wat je leert, kun je in de praktijk brengen. Niet alleen op de zaterdagen maar vooral tijdens kampen. Een kamp duurt soms maar een paar dagen – bij voorbeeld met Pinksteren – en in de zomer wat langer. Een kamp van een paar dagen is meestal in de buurt. Vaak is dat alleen met het eigen korps. Als er meer korpsen zijn dan is het extra gezellig en leer je wat meer.

Een ander korps heeft vaak een heel ander type korpsschip. Voor de kampen in de zomer duurt de vaartocht meestal veel langer.

Jaarlijks komen bijna 15 korpsen naar het landelijk zomerkamp en dan gaat het niet alleen om plezier. In dat kamp zijn veel roei- en zeilwedstrijden. De korpsen die een zeegaand schip hebben maken af en toe in de zomer een tocht naar het buitenland: Duitsland, Denemarken, Engeland.

€ 215 van € 15.000
1.4% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.