Noodhulp   

Aangemaakt door :

VZW International helps Gambia

Locatie:

Busura, Gambia

Annex B – Zelfredzaamheid/inkomsten Kortweg kan gesteld worden, dat de school uit maatschappelijk oogpunt een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen in het dagelijks leven in Brusubi. Een groeiend leerlingenaantal en toenemende sociale activiteit in en op het schoolterrein geven daar nu al duidelijk bewijs van.

1

Busura

Lower Basic School

een project van:

2

Introductie

Wie zijn wij

Mijn naam is Annabella van der Burch, geboren in De Heel te Zaandam, maar een groot deel van mijn leven opgegroeid aan de Gouwsingel te Assendelft. Ik ben getrouwd met Jaap Bakker (zoon van Arend Bakker familie van de fietsenmaker, en Rina Jongejans familie van ‘tante Annie van Dorps’ van taverne Koppie). Na bijna 30 jaar in Assendelft gewoond te hebben, hebben wij in 2005 besloten naar de Belgische Ardennen te emigreren. Via mijn schoonzus Lia Ranzijn (ex van Jan Bakker) zijn we op Camping International terecht gekomen. De camping was op dat moment eigendom van Marina Hoogerbrugge (ook Assendelftse!!) en Albert van den Berg. Dat jaar namen we al snel het beheer van de Taverne over, en niet veel later hebben we de complete camping overgenomen. Sindsdien floreert de camping als nooit tevoren.

In november 2016 besloten we op aanraden van gasten een keer naar Gambia te reizen, altijd warm, vriendelijke mensen en maar 5 uurtjes vliegen. Deze vakantie veranderde ons leven….

Wij leerden Alieu Jah en zijn familie kennen, die wij graag het één en ander wilden sturen vanuit België. We begonnen met enkele doosjes, kwamen in contact met Goods for Gambia uit Hoogeveen (www.goodsforgambia.nl) die containertransporten regelen. Deze hobby begon zo uit de hand te lopen dat wij trots kunnen zijn op de opening van een officieel verzamelpunt voor deze organisatie in januari 2018. Momenteel verzenden wij maandelijks tussen de 50 en 100 bananendozen vol met goederen naar Gambia.

International Helps Gambia

Eind 2018 hebben we ervoor gekozen om zelf ook een stichting op te richten, hetgeen leidde tot een officiële oprichting van International Helps Gambia in Januari 2019. In het bestuur van de stichting is een lokale goede vriend Justice van ons opgenomen die toeziet op distributie en naleving van de gemaakte afspraken aangaande de hulpgoederen. Inmiddels zijn wij zelf ook diverse keren naar Gambia gereisd, en hebben plaatselijk een pand gehuurd. Dit is onze ‘pied à terre’ in Gambia, het distributiepunt van de goederen, het kantoor en coördinatiepunt voor onze (andere) goede doelen, etc…

INTERNATIONAL HELPS GAMBIA (Vereniging zonder winstoogmerk) Rue Fleurie 45 6941 Bomal-sur-Ourthe België

+32(0)498 / 62.90.79 [email protected]

www.internationalhelpsgambia.be Bank: BE46 0018 5629 2636 www.facebook.com/internationalhelpsgambia/ Ondern.nummer: BE 0718.918.072

Bij één van mijn laatste bezoeken aan Gambia ben ik met Justice naar zijn oude school in Busura gegaan. Wat ik daar aantrof heeft me dusdanig diep geraakt dat wij besloten hier een project voor op te zetten. Een school

3

met honderden leerlingen in een te klein en vervallen gebouw zonder goede lesmaterialen, verzorgingsmiddelen en financiële mogelijkheden, die er ondanks dank het beste van wilde maken….. schokkend en ontroerend tegelijkertijd…

Project school

School

De school is opgericht op 17 september 1964, en is sindsdien niet echt onderhouden. Voordien ontving de school nog wel geld van de overheid, maar na de laatste president is dat nu ook gestopt. Dit is duidelijk zichtbaar aan de verpaupering en achteruitgang van de school de laatste jaren, ondanks grote inspanning, enthousiasme en goedwillendheid van de leraren, directeur en vrijwilligers.

De school telt momenteel 437 leerlingen, een mix van jongens en meisjes, en wordt gerund door de directeur en 14 leerkrachten. Deze worden door de overheid van hun salaris voorzien.

Het complex

De school bestaat uit twee langgerekte gebouwen, zeer minimaal ingericht, te weten 12 klaslokalen, 1 bibliotheek en een kantoorruimte voor de directeur. Het sanitair, voor zover daar al sprake is, is buiten en is niet meer dan wat gaten in de grond; doorspoelen of reinigen met een emmer water, gehaald bij een centrale waterkraan op het terrein. Tussen de gebouwen ligt op open (zand)vlakte die wordt bestempeld als speelterrein, en achter de bibliotheek ligt een enigszins afgeschermd schooltuintje. De schooltuin is een recent gestart project en omvat nu nog maar twee bedjes, dus een eerste kennismaking om groenten te verbouwen is gemaakt, maar moet hoognodig worden uitgebreid.

Bouwkundige staat

Het betreffen relatief oude gebouwen opgetrokken van betonblokken en metalen golfplaten. De muren zijn op meerdere plaatsen gescheurd en ontzet. Ook de golfplaten op het dak zijn op sommige plaatsen niet meer regendicht. Een en ander leidt tot schimmelvorming en ander onhygiënische situaties. Ook de (beton)vloeren zijn niet geheel vlak, waardoor goed schoonhouden niet gemakkelijk is. Het hele complex is afhankelijk van één waterkraan, heeft géén riolering en géén elektriciteit.

4

Inrichting

De inrichting van de klaslokalen bestaat uit wèl of geen schoolbord, en een aantal sets banken en tafels. De schoolborden die er nog zijn, zijn ernstig beschadigd, en soms vervangen door een ander slecht schoolbord. De banken en tafels missen zo her en der zittingen of tafelbladen, er zijn er niet in voldoende aantallen. Tevens ontbreekt het aan goede afsluitbare kasten voor de opslag van lesmateriaal… ook een punt van aandacht….

Lesmateriaal

Op de school wordt in het Engels lesgegeven, maar goed lesmateriaal ontbreekt. De leraren hebben behoefte aan goede recente boeken, waarvan dan ‘hand-outs’ voor de leerlingen gemaakt kunnen worden. Daarvoor is een kopieermachine nodig, en daarvoor is natuurlijk elektriciteit nodig…

De bibliotheek heeft twee kasten, maar zijn slecht gevuld en van onvoldoende kwaliteit.

Doel van het project

Het doel van dit project om deze school te helpen ligt op meerdere vlakken, maar het begint ligt in de goede functionaliteit van de school. Infrastructureel, organisatorisch en vooral sociaal zal er een hoop kunnen veranderen….

Bouwkundig Voor de veiligheid zal eerst de bouwkundige staat van het gebouw moeten worden hersteld om goede omstandigheden te creëren om les te geven, en ook om een gezonde en aangename lesomgeving te waarborgen. Herstel van dak, muren en vloeren zullen hoge prioriteit krijgen. Belangrijk onderdeel is natuurlijk ook de hygiënische staat van het project, en daarvoor zullen de sanitaire voorzieningen moeten worden aangepakt.

- Herstel van het zinken golfplaten dak

- Herstellen van de gescheurde/beschadigde muren

- Herstellen en uitvlakken van de vloeren

- Schilderwerk buiten; gevels en kozijnen

- Schilderwerk binnen; vloeren, binnenwanden, ramen en deuren

- Verbeteren van een toiletgebouw

- Zetten van enkele binnenwanden t.b.v. bibliotheek/winkel/medische post

- Plaatsen van zonnepanelen t.b.v. opwekken elektriciteit

Inrichting Om de leraren te helpen goed en verantwoord onderwijs te geven, zullen deze moeten beschikken over goed lesmateriaal en een goede accommodatie. Vooraleerst zullen de schoolborden gerepareerd dan wel vervangen worden, deze zijn momenteel zo goed als onbruikbaar. Ook zal iedere klas goede afsluitbare kasten

5

moeten hebben, zodat het lesmateriaal niet ‘verdwijnt’ of aan zijn kwaliteit zal afdoen. Voorts de tafels en banken die er zijn, herstellen en opknappen, en zo nodig tot aanvullen.

- Herstellen schoolborden )*

- Aanschaf kasten

- Herstellen banken, tafels en stoelen

- Aanschaf kopieermachine

- Lesmateriaal

Ten aanzien van het lesmateriaal kan simpelweg gesteld worden dat het er niet is. Veel van de kinderen komen van arme gezinnen en kunnen niets betalen; het schoolgaan is al heel wat en moet gestimuleerd blijven worden. Schriften, pennen, potloden, papier, schoolkrijt, etc. zijn belangrijke hulpmiddelen en onontbeerlijk voor het volgen van goed onderwijs. Engelstalige boeken voor de bibliotheek ontbreken.

- Aanschaffen schoolartikelen

- Aanschaffen les- en presentatie materiaal

- Aanschaffen boeken

Extra’s

Behalve het noodzakelijke als hiervoor omschreven, is het een goed en leuk idee om op de speelplaats een aantal voorzieningen aan te brengen voor de kinderen. Dit kan uiteenlopen van een paar voetbal doelen tot een hinkelbaan, schommel, klimrek of glijbaan. Vooral dingen die ‘kinds bestendig’, veilig, niet al te duur en gemakkelijk in onderhoud zijn. Een eventuele omheining rondom het schoolterrein zou ook geen overbodige luxe zijn.

- Plaatsen speeltoestellen )*

- Plaatsen omheining

- Aanschaffen en onderhouden EHBO koffer/opzetten lokale medische post

- Leveren van schoonmaakmaterialen

Toekomst

Om een zekerheid te creëren voor de toekomst is in dit prille stadium van het project moeilijk te definiëren. Desalniettemin kunnen hiervoor de nodige ideeën uitgewerkt worden, om enerzijds de gedane investering te waarborgen, maar vooral om zekerheid te krijgen voor een goed vervolg en een continuïteit van de te verlenen zorg. Voor dit project hebben we een goede vriend benaderd, die vele jaren als architect, planner, werkvoorbereider, budgetbewaker en toezichthouder aan diverse grote projecten gewerkt heeft. Ook in de uitvoering heeft hij de nodige expertise, en vooral bekendheid met de Afrikaanse cultuur en mentaliteit. Hij is ook al nauw betrokken bij de oprichting van onze stichting International Helps Gambia, en heeft ook zijn expertise en diensten verleend in het verleden voor onze camping in de Ardennen. Als Amsterdammer met een Zaans verleden woont hij nu in Luik en is als vrijwilliger sterk betrokken bij onze projecten van de stichting.

Desgevraagd is in samenwerking een eerste opzet gemaakt voor dit project, en is op uw verzoek nu een paragraaf toegevoegd aangaande toekomst en continuïteit.

6

1. Fonds

Omdat het vooral moeilijk zal zijn in het begin een goed plan op te starten, uit te voeren, en geld op te laten brengen is gekozen om een financiële buffer van 5.000 euro in te bouwen. Mocht het project al direct gaan rentabiliseren, zal dit geld niet worden aangewend. Het is simpelweg een ingebouwde veiligheidsclausule....

2. Genereren financiële middelen

Om geld in te zamelen op wat voor manier dan ook is de grootste uitdaging. De plaatselijke bevolking heeft amper werk en is zeer arm. Ze zijn al enorm geholpen met de mogelijkheid van onderwijs van hun kinderen, om zodoende hun carrièremogelijkheden te vergroten, en de kans op een beter en hoger inkomen te krijgen in de nabije toekomst.

Een hoger inkomen zorgt automatisch voor meer uitgaven voor het dagelijks leven, en stimuleert de plaatselijke ondernemers. Zij op hun beurt kunnen met hun inkomsten hun activiteiten uitbreiden en eventueel personeel aannemen. Ook kunnen de kinderen later Dit sneeuwbaleffect kan slechts plaatsvinden als voldoende leerlingen de school met goed gevolg afsluiten.

Een ander idee is om de lokale bevolking en ondernemers sterk te betrekken bij de school activiteiten. Dit door middel van een stukje sponsoring en vrijwilligerswerk, om de hoogst noodzakelijke veranderingen, verbeteringen en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Eenmaal na de grote renovatie betreft het onderhoud slechts kleinschalig schilder- en herstelwerk, eenvoudig uit te voeren door familie en vrienden van de kinderen, eventueel met gesponsorde blikken verf e.d..

Tenslotte, ook niet gemakkelijk, de conversatie aangaan met het plaatselijk bestuur van het dorp, de streek, de provincie of de federale overheid. Gelet op het recente stopzetten van subsidies achten we deze optie zeer klein. Wellicht op plaatselijk niveau, of met behulp van een kerkgenootschap, is het te proberen...

Tenslotte kan gekeken worden naar internationale instellingen die hulp verlenen in dergelijke gebieden, om hen een budget op te laten nemen. Deze optie is op dit moment nog geheel niet onderzocht, en vraagt iets meer tijd en voorbereiding, maar zeker interessant!!

3. Sponsoring

Los van de eerstgenoemde punten blijft een gerealiseerd onder toezicht van onze stichting. Het zal jaarlijks terugkeren op de vergadering van het bestuur, waarbij vastgesteld zal worden in welke mate het project voor het komende jaar financiering behoeft. Eenmalig investeren is voor een project als dit geen oplossing, en meer structurele middelen moeten worden ingezet. Onze stichting IHG zal een voortdurende vinger aan de pols houden, en de continuïteit zal door korte lijnen en persoonlijke betrokkenheid gegarandeerd blijven.

7

Begroting

Alhoewel het moeilijk is een concrete begroting op te zetten met lokale sterk fluctuerende prijzen voor materialen en arbeidslonen, is het een onvermijdelijk gegeven. Desalniettemin hier volgt ze:

Bouwkundig herstel en zonnepanelen 12,500,00 Inrichting 7.500,00 Lesmateriaal 2.500,00 Extra’s 5.000,00 Begeleiding & toezicht 2.000,00 Verscheping & verzending 0.500,00 + SUBTOTAAL 30.000,00 Trustfonds (financiele hulp gedurende 5 jaar) 5.000,00 + TOTAAL 35.000,00

Sponsoring

Dit project zal binnen onze stichting opgenomen worden, en sponsoring zal worden geïnitieerd. Wij zijn ons ervan bewust dat er met dit project aanzienlijke kosten met zich mee zullen komen, en daarvoor dient een goede (al dan niet gefaseerde) budgettering, planning, projectbewaking en vooral uitvoering opgezet te worden. Dit zal binnen niet al te lange termijn gebeuren.

Een (al dan niet gedeeltelijke) sponsering van STONAS zou een enorme opsteker zijn en de financiële injectie worden van de start van dit project. Realisatie van het project zal zorg dragen voor opleiding, zelfbewustwording, persoonlijke groei, carrièremogelijkheden en wat al niet meer voor deze generatie kinderen, en voor de generaties die zullen volgen…

De doelstellingen in het project zullen uitgevoerd worden door de lokale bedrijven en mensen, tegen schappelijke arbeidsomstandigheden en tarieven, opdat ook hier een financiële stimulans zal ontstaan over de gehele breedte van de bevolking. Eén en ander zal nauwgezet door ons worden gemonitord, en met regelmatige bezoeken van onze bestuursleden vastgelegd en teruggekoppeld worden.

8

Foto’s

9

10

11

12

13

Annex A – Zelfredzaamheid/inkomsten

Desgevraagd is een uitwerking opgezet om de schoolgaande kinderen, maar ook de lokale bevolking, te stimuleren een hoge(re) mate van zelfredzaamheid te laten ontwikkelen, op een dusdanige wijze dat hier inkomsten uit gegenereerd kunnen worden. Vooralsnog gaan we hierbij uit van vier onderdelen:

- Verdere inrichting en beheer van een goede bibliotheek

- Uitbreiden van het schooltuinen project

- Onderricht in handarbeid bekwame onderdelen

- Opzetten van lokale medische dokterspost

Bibliotheek

De huidige zeer ruime bibliotheekruimte zal worden opgesplitst in een ruimte voor meerdere functies; de bibliotheek zal daarin terugkeren als een voldoende gefaciliteerde ruimte, waarin de boeken een prominente plaats innemen. Om de kwaliteit te waarborgen zal een bibliothecaris worden aangesteld, welke zich tevens met enkele nevenactiviteiten zal gaan bezighouden, aangezien we nu niet verwachten dat hier een fulltime baan aan kan worden gekoppeld.

Ambacht gerichte handwerkzaamheden

Op de school kan les worden gegeven aan ambachtshandwerken, enerzijds om te leren zelfstandig dingen te maken of te repareren en zo mogelijk later zelfstandig ondernemer te worden, en anderzijds de gemaakte spullen in school te verkopen. Dit kan dan in een ander deel van de opgedeelde bibliotheekruimte. Dit winkelgedeelte hoeft ook niet noodzakelijkerwijs de hele dag geopend te zijn, en de uren kunnen worden afgestemd op verwachte drukte en mede in openingstijden bibliotheek, zodat daar een tweede functie voor bibliothecaris ligt. Desgewenst kunnen ook zaken mee terug naar België genomen worden om te verkopen, zodanig dat dit geld ten gunste van de school kan worden besteed.

Een ander gedeelte kan worden voorzien van een paar naaimachines, waar leerlingen zich kunnen bezig houden met het ontwerpen, fabriceren en herstellen van kleding en dat soort zaken. Deze kunnen dan weer worden aangeboden in het ´winkeltje´.

14

Schooltuinen

Ten aanzien van de schooltuinen moet een aanzienlijke uitbreiding plaatsvinden zodat kinderen leren hun eigen groenten en/of fruit te verbouwen. Dit kan enerzijds terechtkomen in schoolmaaltijden, maar anderzijds ook in de winkelfunctie van de school. De bibliothecaris kan buiten de openingstijden van bibliotheek en winkel het schooltuinproject begeleiden en ondersteunen; al met al een fulltime baan in deze gecombineerde opzet.

Medische post

Iets dat ontbreekt op school, maar eigenlijk ook in het dorp en/of regio, is een dokterspost. In beginsel moet gezocht worden naar een arts die deze post parttime op vaste gezette tijden kan bemensen, en zal tijd moeten uitwijzen naar een grotere behoefte of niet. Deze arts heeft de zorg over het welzijn van de kids op school, met misschien regelmatig een klassikale voorlichting, en een inloop spreekuur voor lokale bevolking. In eerste instantie voor de kleine gevallen, diagnoses, voorlichting, en soort van eerste hulp verlening. Met grote regelmaat verzenden we nu al medische hulpmiddelen ( verband, gips, ontsmettingsmiddelen, etc.) die gedoneerd worden door medische instellingen en artsen hier in Nederland en België.

Met de start van dit project zullen wij ook artsen en ziekenhuizen benaderen voor verdergaande hulp in de vorm van goederen en/of diensten. Artsen kunnen in het kader van vrijwilligerswerk ter plaatse gast consultaties verrichten, plaatselijke artsen verder opleiden, relevante ontwikkelingen in de geneeskunde overbrengen, en hun kennis overdragen. Ook internationale organisaties (bijv artsen zonder grenzen, rode kruis, e.d.) kunnen voor dit soort projecten benaderd worden, om hun mogelijkheden te bespreken….

15

Annex B – Zelfredzaamheid/inkomsten

Bij ons bezoek aan de school eind Maart 2019 is specifiek nog eens gekeken naar de inkomstenkant voor de school, in het kader van een betere zelfstandigheid na realisatie van ons project. Behalve het in Annex A genoemde zijn er ook wat nieuwe inzichten en eenvoudigere opties aan het licht gekomen:

- Cashew bomen op terrein

- Uitbreiden van het schooltuinen project

- Eigen waterput

- Opzetten van lokale medische dokterspost

- Inrichting naaiatelier

- Kruiden- en specerijen vermaler

- Voortdurende betrokkenheid van International Helps Gambia

Cashew bomen

Op het schoolterrein bevindt zich een enorme boomgaard met cashewnoot bomen. De cashewnoot is een relatief dure noot, en levert bij verkoop een aardige inkomstenbron. Nu is het echter zo dat de afrastering van dit terrein NIET in orde is, waardoor er veel noten door derden geplukt worden. Doordat er een hoge mate van diefstal is hiervan, kan de school zelf onvoldoende verkoop genereren; een deugdelijke afrastering en meer toezicht is daarom een belangrijk onderdeel om aan te pakken bij de eerste werkzaamheden.

Schooltuinen

Zoals ook al eerder vermeld is het van groot belang dat de schooltuinen als project wordt verbeterd en grootser aangepakt. Wij waren aangenaam verrast dat de school hierin al het voortouw had genomen, en dat er al behoorlijk veel meer tuintjes gerealiseerd waren, en nog meer in ontwikkeling. In de tuintjes waren al diverse groenten geplant en geplukt, maar ook was een groot deel aangevreten door geiten die over het hek konden springen. De tuinen bevinden zich in hetzelfde deel als de bomen, dus ook hiervoor zal de afrastering een grote dienst bewijzen. De afrastering is gedeeltelijk al aanwezig en slechts plaatselijk onvoldoende, waardoor de vermoedelijke kosten best mee zullen vallen.

16

Waterput

De school heeft momenteel één enkele aansluiting op een waterkraan vanuit een gezamenlijke put voor het dorp. Zelf hadden ze ook een waterput, maar de handpomp-installatie daarvan werkt niet meer. De schoolkinderen moeten nu dagelijks water pakken van deze kraan, en handmatig meerdere malen met emmertjes hun groentebedjes bewateren. De bestaande waterput is relatief dichtbij de schooltuinen, en kan met minimale financiële inspanning weer operationeel gemaakt worden. Daarnaast kan er hieraan een lange tuinslang gekoppeld worden om zodoende makkelijker te tuinieren; het verlagen van alle drempels zal groenten verbouwen stimuleren, en hogere opbrengsten generen doordat er aan de plaatselijke bevolking kan worden verkocht.

Medische post

Blijkbaar had de lokale gemeenschap ook al een start gemaakt met een medische hulppost. Onze gedachte om dit in een ruimte in school in te passen, is door hen zelfs een beetje beter ingevuld; een ander -nu nog leegstaand- gebouw op het schoolterrein was ingericht als medische kliniek. Behalve een grote wachtruimte zijn er al een aantal (behandel)kamers aanwezig, doch alles zeer pover ingericht…. Op dit moment komt er één keer per week een dokter spreekuur houden, voornamelijk voor de kinderen van de school, maar we zien geregeld dat kinderen uit het dorp ook welkom zijn. Voor de volwassenen, en met name de ouderen, is er niets geregeld. De dichtstbijzijnde kliniek is in Brikama, maar liefst 8 kilometer verderop, wat de nodige problemen oplevert ten aanzien van transport….

Een goed vervolgproject is dus het opzetten van een goed kliniek in het dorp, met een dokter en zuster, en een apotheek met benodigde medicijnen. Inkomsten uit behandeling en medicatie moeten het ‘selfsupporting’ gaan maken. Voorlopig gaan we ons redden met hetgeen er nu geregeld is, met uitbreiding van een stukje inrichting en medicatie.

Naaiatelier

Eerder spraken we al van een naaiatelier. Dit idee was ook al bij de school ontstaan, en bij ons laatste bezoek aan de school, hadden ze best al veel concrete ideeën. Inmiddels zijn er 2 (trap)naaimachines aangekomen, is er een derde onderweg, en zijn er al meerdere in de planning voor de volgende verzending van goederen. De uit dit atelier gegenereerde inkomsten zullen worden gebruikt voor onderhoud en reparatie, aankoop stoffen en naaigerei, en het overige zal aan de school vervallen. Ook kan zo gedacht worden aan het maken van betaalbare schooluniformen, en herstel naaiwerk van kleding van derden. De kinderen in de school zullen zelfstandig met de machines leren werken, waardoor een aantal van hen wellicht besluiten hier beroepsmatig mee door te gaan….

17

Specerijen vermalen

Tenslotte toonde de directeur ons een gebouwtje op het terrein van de school waar een vermaler stond voor kruiden en specerijen. Deze was echter al een tijdje niet in gebruik omdat de accu niet meer goed was. De accu is nodig om die door benzine aangedreven motor te starten. Behalve de aankoop van een nieuwe accu, zal er ook gezorgd moeten worden dat deze accu regelmatig opgeladen kan worden door een acculader, die aangesloten moet worden op een stroomvoorziening. Dit sluit perfect aan bij de beoogde zonnepanelen die we sowieso voor de school wilden installeren. De lokale bevolking kan zo tegen betaling hun kruiden laten vermalen door de school, waarmee behalve de kosten voor onderhoud en bezine, extra inkomsten aan de school ten deel zullen vallen.

Doorlopende betrokkenheid IHG

Justice is, behalve een goede vriend, secretaris van onze organisatie International Helps Gambia ter plaatse, en is afkomstig uit het dorp Brusubi waar de school staat. Hij is zelf leerling op deze school geweest en heeft in het toeristenseizoen een baan als manager van een bar in Kololi, van waaruit onze Stichting werkzaam is. De mate van betrokkenheid voor dit project is derhalve zeer hoog, en voor ons reden de school c.a. voor langere tijd te volgen en te helpen. Naast dit concrete project, sponsoren wij de schoolgaande kinderen voor hun lesmateriaal, bezoeken we deze school nagenoeg op iedere reis naar Gambia. Ook in het dorp zelf helpen we de lokale bevolkingen in hun dagelijks leven, en op medisch gebied….

Visie

Kortweg kan gesteld worden, dat de school uit maatschappelijk oogpunt een steeds belangrijkere plaats zal gaan innemen in het dagelijks leven in Brusubi. Een groeiend leerlingenaantal en toenemende sociale activiteit in en op het schoolterrein geven daar nu al duidelijk bewijs van. Met de komst van een medische kliniek, een naaiatelier, een bibliotheek, een groente verkoop, een specerijenmaler, een voor alle kinderen toegankelijke speelvoorziening, zal de school een sociale ontmoetingsplaats gaan worden voor diverse lagen van de bevolking. Vanuit wat wij nu op korte termijn kunnen realiseren, kunnen we op langere termijn nieuwe projecten ontwikkelen, om de mensen in Brusubi een betere toekomst te garanderen.


https://www.internationalhelpsgambia.be/busura-project-2019


INTERNATIONAL HELPS GAMBIA

(Vereniging zonder winstoogmerk)

Rue Fleurie 45

6941 Bomal-sur-Ourthe België +32(0)498-629079 

[email protected]

www.internationalhelpsgambia.be

BE46 0018 5629 2636 T.A.V International Helps Gambia O.V.V  GIFT

www.facebook.com/internationalhelpsgambia/

Het ondernemingsnummer van IHG is intussen actief: BE0718.918.072 

 

International Helps Gambia

Address: Face 1, Gam Juice Junction, Brusubi, Gambia

Phone: +220 792.1966

Bank Account: 01611085188201

Comp.No.: GMB 2019/C8966

 

Ondergetekende stichters:

  1. VAN DER BURCH Annabella, Rue Fleurie 45, 6941 Bomal-sur-Ourthe, België (Voorzitter), 
  2. SCHELLINGERHOUT Nicoliene, Jacobus Pieter Thijssestraat 13 2771 HT, Boskoop, Nederland (Penningmeester),
  3. SPEEL Richard, Jacobus Pieter Thijssestraat 13, 2771 HT, Boskoop, Nederland (Secretaris),
  4. SANNEH Abdoulie, Face 1, Bursuby, Kololi, Gambia (lid van de Raad van Gambia).


https://www.facebook.com/groups/1283066295205266/


€ 25 van € 15.000
0.2% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.