Onderdak   

Aangemaakt door :

Vzw JoLi

Locatie:

Pelt, België

Jongeren tot bloei brengen! Het Credohuis Pelt biedt een gezellige, warme en veilige thuis aan vier dak- en thuisloze jongeren. Tijdens hun verblijf dat van enkele maanden tot 15 maanden of zelfs langer kan duren gaan de jongeren op hun tempo en met zelf gekozen doelen doorheen een gestructureerd faseplan dat gebaseerd is op de Credo driehoek: identiteit-bekwaamheid-zelfstandigheid. Professionele persoonlijke trajectbegeleiders, ondersteund door gemotiveerde vrijwilligers, begeleiden de jongeren doorheen dit faseplan en helpen om hun gemaakte keuzes om te zetten in de praktijk. Hierbij wordt er de nodige tijd, liefde en aandacht gegeven. We geloven immers dat iedere jongere een hoopvolle toekomst heeft en tot bloei kan komen! VOLwaardige re-integratie in de maatschappij is ons einddoel.

Dit alles kost geld. Giften en sponsoring is één van onze pijlers van inkomsten. Zonder deze inkomsten kan onze werking niet draaien. Hier kunnen jullie in bijdragen door de actie "Blaren voor Credohuis Pelt" te steunen. 6 dappere dames namen het initiatief om deze sponsoractie op touw te zetten en nemen op 25 september deel aan de Boslandtrail. Hier gaan ze maar liefst 50km stappen tvv van de werking Credohuis Pelt. Bloed, zweet en...blaren! Ze doen dit omdat ze een groot hart hebben voor kwetsbare jongeren en onze werking. We zijn dan ook enorm dankbaar voor hun initiatief! Wij danken u nu reeds voor uw vrije gift!

€ 1.879

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.