Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Kinga Verbeeck

Locatie:

Cusco, Peru

Information about this project in English: 

Hi everyone,


My name is Kinga Verbeeck. I am a 16 year old girl from the Netherlands and concerned with the global problem of teen pregnancy which so many of my contemporaries around the world have to face. Teen pregnancy is a severe health and human rights issue especially in Latin America. Research carried out by the World Health Organization shows that 47% of women living in Cusco (Peru) have experienced sexual violence inflicted by their partner. Furthermore, one in every five women from Cusco reported being sexually abused as a child. One of the many terrible consequences of sexual abuse is teen pregnancy. Unfortunately, the stigma around teen pregnancy is tremendous causing parents to neglect and shame their pregnant daughter. Moreover, 28% of the women from Cusco experienced physical violence during at least one pregnancy, usually inflicted by the father of the unborn child. Peruvian teen moms often have to abandon her baby against her will, because she does not have the financial and social means to raise him or her. Teen pregnancy has far reaching consequences including increased gender inequality, because pregnancy limits a girl's development opportunities. Casa Mantay in Cusco aims to provide a healthy, enjoyable living environment for teen moms. Here mothers from 14 to 17 years old receive help to raise their baby, finish their school and build self-esteem.


A mother and her son from Casa Mantay


My school, the International School of Hilversum, organizes a trip to Casa Mantay during the spring break in 2019 and I have been rewarded with the honor to attend it. We will support these women, organize workshops to do with them and their children, and paint and sand rooms to create a library for them. Due to the generally sexist Peruvian culture in which rape is considered seduction, most teen moms are ashamed of their pregnancy. Therefore, one of my personal goals is to make at least one mother proud of herself and her decision to keep the baby. These mothers should be proud, because delivering a baby and raising a child is something I do not think I could manage at this age not even in my supportive Dutch environment. Hence, the aim of this trip is to learn from each other and our different cultural contexts.


To fund this trip I will, amongst other fundraising projects, bike 1164 km. This is the distance from Lima to Cusco via Santa Teresa and Machu Pichu, which are places we will visit during the trip. I want to complete this in 10 weeks which means biking approximately a 120 km per week. The journey starts on the 30th of October and, if I raise enough money, we will go to Peru on the 15th of February. I will post an update every 400 km about my fundraising progress. But especially about the place I would have been in if I actually biked from Lima to Cusco and the life of teenage girls in the concerning place. You can also track my journey on the ‘Map my run’ account: Kinga Verbeeck or with the link: https://www.mapmyrun.com/profile/115575679/#user_dashboard .


The distance I aim to bike


You would really help me with achieving the described goals of supporting Peruvian teen moms by donating money and sharing this website with friends and family. Every little bit helps! Thank you so much!


Related websites:

The Casa Mantay website: http://www.casamantay.org/ 

World Health Organization website where the statistics in this text came from: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_sheets/Peru2.pdf

Website about the trip to Cusco: http://monllorpalacios.wixsite.com/peru/viaje

My Map my run account: https://www.mapmyrun.com/profile/115575679/#user_dashboardInformatie over dit project in het Nederlands: 

Hey iedereen, 


Mijn naam is Kinga Verbeeck. Ik ben 16 jaar, kom uit Nederland en ben bezorgd over het wereldwijde probleem: tienerzwangerschappen. Tienerzwangerschap is een serieuze gezondheids- en mensenrechten kwestie, waar veel van mijn leeftijdsgenoten mee te maken hebben, vooral in Zuid-Amerika. Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie laat zien dat 47% van de vrouwen uit Cusco (Peru) seksueel gewelddadig behandeld wordt of is geweest door haar partner. Bovendien, zegt een op de vijf vrouwen uit Cusco seksueel mishandeld te zijn als kind. Een van de nare consequenties van seksueel misbruik is een vergrote kans op tienerzwangerschap. Helaas is de stigmatisering rondom tienerzwangerschappen enorm. Hierdoor vernederen en verwaarlozen veel ouders hun zwangere dochter. Bovendien, heeft 28% van de van de vrouwen uit Cusco fysiek geweld meegemaakt tijdens ten minste één zwangerschap, meestal door de vader van het ongeboren kind. Peruaanse tienermoeders moeten vaak hun kind achterlaten tegen hun eigen wil in, omdat ze niet over de economische en sociale middelen beschikken om het te houden. Tienerzwangerschap heeft verstrekkende gevolgen, waaronder een vergrote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, omdat zwangerschap de ontwikkelingskansen van meisjes beperkt. Casa Mantay in Cusco zorgt voor een gezonde en aangename leefomgeving voor tienermoeders. Hier ontvangen moeders van 14 tot 17 jaar hulp om hun baby op te voeden, hun school af te maken en hun zelfvertrouwen op te bouwen.


Een van de moeders en haar zoon uit Casa Mantay


Mijn school, de International School of Hilversum, organiseert een reis naar Casa Mantay tijdens de krokusvakantie in 2019, waarvoor ik ben uitgekozen om mee te gaan. We willen deze moeders steun bieden, workshops organiseren om met hen en hun kinderen te doen, en kamers schuren en verven om een bibliotheek voor hen te maken. Vanwege de over het algemeen seksistische Peruaanse cultuur waarin verkrachting als verleiding wordt beschouwd, schamen de meeste tienermeisjes zich voor hun zwangerschap. Daarom is een van mijn persoonlijke doelen om ten minste één moeder trots te maken op zichzelf en haar beslissing om de baby te houden. Deze moeders zouden trots op zichzelf moeten zijn, want het bevallen van een baby en het opvoeden van een kind iets is wat ik mezelf op deze leeftijd niet zie doen. Zelfs niet in mijn toereikende Nederlandse omgeving. Daarom zullen we ook van elkaar en onze verschillende culturele achtergronden leren.


Om deze reis te financieren wil ik, naast andere fondsenwervende projecten, 1164 km fietsen. Dit is de afstand van Lima naar Cusco via Santa Teresa en Machu Pichu, dit zijn plaatsen die we tijdens de reis gaan bezoeken. Ik wil deze afstand binnen 10 weken afgelegd hebben, wat betekent dat ik ongeveer 120 km per week ga fietsen. De kilometer teller begint te lopen op 30 oktober en als ik genoeg geld inzamel vetrekken we op 15 februari. Ik zal elke 400 km een update plaatsen over mijn vordering met fondswerven. Maar vooral over de plaats waar ik zou zijn geweest als ik daadwerkelijk van Lima naar Cusco fietste en het leven van tienermeisjes op de betreffende plek. U kunt mijn reis ook volgen via het ‘Map my run’ account: Kinga Verbeeck of met de link: https://www.mapmyrun.com/profile/115575679/#user_dashboard .


De afstand die ik wil fietsen


Uw donatie zou me ontzettend helpen om deze reis mogelijk te maken en de Peruaanse tienermoeders in Casa Mantay te helpen. Deel de website daarom ook met zoveel mogelijk mensen, alle kleine beetjes helpen! Heel erg bedankt!


Gerelateerde websites:

De website van Casa Mantay: http://www.casamantay.org/

Wereldgezondheidsorganisatie website waar de statistieken vandaan komen: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_sheets/Peru2.pdf

Website over de reis naar Cusco: http://monllorpalacios.wixsite.com/peru/viaje

Mijn Map my run account: https://www.mapmyrun.com/profile/115575679/#user_dashboard


Peru staat op de derde plaats als het gaat om gendergeweld (WHO). Een gevolg van cultureel geaccepteerd seksueel misbruik is tienerzwangerschap. Casa Mantay (Cuzco) biedt een veilig thuis verwaarloosde tienermoeders. Ik ben geselecteerd voor een reis als vrijwilliger bij Casa Mantay. Om dit project te financieren, fiets ik over 10 weken 1164 km.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.