Educatie   

Aangemaakt door :

Sarah-Ellen Saija

Locatie:

Netherlands, Netherlands

NGO Heka Leka houdt zich bezig met onderwijsprojecten op de

Molukken vanuit speerpunten als creatief onderwijs en het bereiken van

afgelegen gebieden. De afgelopen jaren maakte de organisatie vrienden in

Nederland. Oprichter Stanley Ferdinandus bezocht lokale scholen, fietste naar

Parijs voor een inzamelingsactie en maakte naam als onvermoeibare aanjager van

het belang van creatief onderwijs in de Molukken. Dankzij de inspanningen en

impact van organisatie is inmiddels ook de Indonesische ambassadeur in

Nederland groot supporter.


NGO Heka Leka is involved in educational projects on the Moluccan Islands with a focus on

creative education and reaching remote areas. In recent years the organisation

made friends in the Netherlands. Founder Stanley Ferdinandus visited local

schools, cycled to Paris for a funding campaign and made a name for himself as

a tireless ambassador for the importance of creative education in Maluku.

Because of Heka Leka’s efforts and impact throughout the years the Indonesian

ambassador of the Netherlands has become a great supporter of the organisation.


Ter ondersteuning van het onderwijs op de Molukse eilanden (Indonesië) zal gepassioneerde fietser Stanley Ferdinandus uit Ambon van 5 - 7 juli 2019 462 km fietsen, 13 steden in Nederland bereiken om fondsen te werven en bewust te worden van de echte problemen en mogelijkheden met betrekking tot onderwijs.
€ 20

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.