Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Mensa Fonds

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Draag bij aan wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid: steun de bijzondere leerstoel

Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact aan Tilburg University.Over de inzamelingsactie

Veelbelovende sporters worden begeleid en getraind om hun talent tot bloei te laten komen. Wat als dat ook zou kunnen met hoogintelligente denkers en doeners? Stichting Mensa Fonds zet zich in voor het benutten van talenten van hoogbegaafden en het zichtbaar(der) maken van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving. Wij hebben daarin een match gevonden met Tilburg University, die zich met ons wil inzetten voor een bijzondere leerstoel Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact. Een bijzondere leerstoel is een tijdelijke hoogleraarplaats aan een universiteit die het bestaande onderwijsprogramma aanvult op een maatschappelijk terrein.


Uniek wetenschappelijk onderzoek

Wij willen wetenschappelijke antwoorden vinden op vragen als: Onder welke voorwaarden krijgt hoogbegaafdheid echt meerwaarde in organisaties? Hoe beïnvloedt hoogbegaafdheid de overgang naar andere fasen in een mensenleven?? Wat is nodig om het potentieel van hoogintelligente mensen te ontwikkelen en te benutten?


De baten

Het doel van deze leerstoel zal zijn: het versterken van het wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid over de gehele levensloop, binnen diverse levens- en professionele domeinen. Net als ieder ander hebben hoogbegaafden de behoefte aan zinvolle werkzaamheden en activiteiten en het volledig benutten van wie zij zijn en wat ze kunnen. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar voor mensen van iedere leeftijd, in alle fasen van het leven. Hoogbegaafdheid duurt immers een leven lang.

Deze bijzondere leerstoel is uniek in de wereld. Wij hopen dat het onderzoek aan Tilburg University een aanjager wordt voor meer internationaal onderzoek naar hoogbegaafden en hoe hun potentieel positief kan bijdragen aan de samenleving. Er zijn nog een hoop wetenschappelijke kennis en inzichten te verwerven, tools en leermiddelen te ontwikkelen en te delen.


De kosten

De analytische en creatieve kwaliteiten die hoogbegaafden meebrengen zijn juist in deze veranderende tijden en arbeidsmarkt van groot belang. Hoogbegaafden hebben behoefte aan de zinvolle arbeid, aan het volledig benutten van hun potentieel. De bijzondere leerstoel ‘Hoogbegaafdheid, Transities en Maatschappelijke Impact’ aan Tilburg University is een belangrijke stap in de richting van beter benutten van hoogbegaafdheid.

De bijzondere leerstoel wordt niet betaald uit het universitaire onderwijsbudget, maar uit speciale fondsen, legaten of door stichtingen of bedrijven. Een bijzondere leerstoel is tijdelijk, in ons geval vijf jaar. Om in januari 2023 te kunnen starten is € 46.000,- nodig. Mocht onze campagne ongekend succesvol zijn, dan kunnen er ook promovendi bij deze hoogleraar aan de slag.


Maak mede mogelijk

Maak deze leerstoel de komende 5 jaar met ons werkelijkheid. Zet jezelf aan het begin van het traject voor meer wetenschappelijke antwoorden over het benutten van hoogbegaafd talent. Schrijf ‘mede mogelijk gemaakt door mij’ op je conto. Help jezelf, de (klein-)kinderen, de samenleving: steun ons met een donatie. 


Lees meer op www.mensafonds.nl/hoogbegaafdheid-wetenschappelijk-onderzoek


Contact: [email protected]


€ 12.960 van € 46.000
28.2% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.