Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

BiJeVa vzw

Locatie:

, België

BiJeVa?

BiJeVa verzacht kinderkansarmoede. Kinderkansarmoede gaat voor BiJeVa

over het opgroeien van 6 - 12 jarige kinderen, met een uitloop t.e.m. 14 jaar,

in een gezin dat moet leven in kansarmoede. Een kind is nooit alleen kansarm er is een heel gezin arm.

Verzachten van kinderkansarmoede vraagt dan ook om het aanpakken van kansarmoede in het gezin.

 

Die gezinnen vragen om een oplossing

en niet om toestemming

In onze aanpak vertrekken wij niet van een aanbod en zijn we niet bezig met sturen en organiseren.

We beginnen als niet-beoordelend luisteraar om rekening te houden met de verwachtingen van de verschillende ouders en kinderen en maken daarna dingen mogelijk of zijn bemiddelaar.

Ouders en kinderen helpen wij op een manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening centraal staan, gericht op het verminderen van stress geen onnodige bemoeienis hebben met het gezin en het aanreiken van tools.

Dat begint met luisteren aan hun keukentafel, want de mens en het menselijke staat pas centraal als je vertrekt van dichtbij

en levensbreed.

Al onze services en activiteiten zijn daarom niet een op zichzelf staand gebeuren maar initiatieven om de ouder(s) en kinderen die onze bezielster Anny De Windt regelmatig bezoekt kansen te geven.

 

Ouder(s) helpen wij met:

 • voedselpakketten
 • vervangen versleten kledij & schoeisel
 • een laptop ter beschikking stellen
 • hulpaanbieden bij vragen over hun huiswerk voordevier hoofdvakken in het basisonderwijs
 • vervoersarmoede
 • in onze Educa Container onder lotgenoten milieu vriendelijke goedkope reinigings- en verzorgingsproducten te leren maken
 • ondersteuning/bemiddeling in contacten met instellingen/diensten
 • de facturen te betalen voor de meest elementaire medische, pedagogische en sociale zorgen van de kinderen, als zorgpartner v/d Stichting Pelicano
 • het uitbreiden van hun sociaal netwerk door hen te betrekken bij BiJeVa-activiteiten als vrijwilliger

 

Kinderen helpen wij met meer erbij horen in de samenleving door het organiseren van activiteiten of deelnemen aan activiteiten van derden, met als doel of als gevolg dat men zich kan ontspannen:

 • een groepsvakantie organiseren van een weekje in de zomer waaraan 100 kinderen deelnemen
 • onze kinderen 2 weken op vakantie laten gaan bij een Nederlands vakantiegastgezin via een partnerschap met Stichting Europa Kinderhulp
 • daguitstappen
 • thema-activiteiten zoals sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarsfeest
 • toeleiding naar de BiJeVa Educa Container om er spelend te leren door te knutselen, te computeren, STEAM-lessen te volgen en een workshop 'Gelukkig zijn ontdekken'
 • de mogelijkheid geven vanaf hun 15de aspirant begeleid(st)er of logistieke medewerk(st)er te zijn op onze groepsvakantie

 

GEEF OM HET LEVEN VAN ONZE KINDEREN (ZOALS DIMITRI, FEPKE EN NAYA HIER AFGEBEELD) DIE OPGROEIEN IN KANSARMOEDE, TE VERZACHTEN


Voor BiJeVa zijn kleine bijdragen samen veel waard!

€ 25 van € 15.000
0.2% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.