Dieren   

Aangemaakt door :

Bijenstichting 'Educatie & Advies'

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Samen voor de bij, tegen bijensterfte

De bijen in Nederland hebben hulp nodig. Uw hulp. De Bijenstichting biedt u de informatie en ondersteuning om hierin ook een belangrijke rol te spelen.


Al sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor bijen en beschermt hen tegen uitsterven. Wat willen wij?

  • Het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures
  • Stimuleren van initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren
  • Voorlichting geven over wilde bijen

De Bijenstichting biedt één platform waar alle informatie met betrekking tot bijen en hun bescherming te vinden is.

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.