Anders   

Aangemaakt door :

Johannes Koornstra

Locatie:

, Portugal

Sjalom vriend,


Bedankt dat u de tijd wilt nemen om naar ons doel te kijken. U hebt vast veel vragen over het wat, wanneer, waarom en hoe. Die hoop ik hieronder allemaal te beantwoorden, maar eerst even voorstellen.


Mijn naam is Johannes Koornstra, 35 jaar oud, getrouwd en gelukkige vader van 2 jongens. We wonen momenteel in Dronten. We zijn wat sommige mensen "Messiaans" zouden noemen, maar wij noemen het Leven volgens de Bijbel. Daarbij maken we geen onderscheid tussen het oude en nieuwe testament en proberen we volgens alle (toepasbare) instructies van JHVH, de God van Israël te leven. We geloven ook dat er behalve door het bloed van het Lam Jesjoea (Jezus) geen vergeving van zonden is. Dus we onderhouden de geboden zo goed we kunnen, niet omdat we moeten (of omdat we verlossing willen verdienen), maar omdat we van Hem houden.


We zien om ons heen dat de wereld in een steeds rapper tempo veranderd en niet ten goede! De Judeo-christelijke waarden waar veel Westerse landen op gefundeerd zijn, worden helemaal uit onze maatschappij weggehaald. Hier in Nederland wordt het steeds moeilijker om met mensen over God, geloof of gebod te spreken. Mensen willen hun 'eigen rechtvaardigheid' najagen. Gender- en identiteitspolitiek, massale immigratie, klimaathysterie, een overheid die steeds verder van de burger staat, het intrekken van grondrechten, de toenemende censuur in media en social-media zijn in onze ogen slechts symptomen van een steeds donker wordende wereld waar Jesjoea, de profeten en apostelen ons voor hebben gewaarschuwd.


Nu voelen wij ons geroepen om ons in een vrijere omgeving te vestigen. Daarbij lijken we richting Portugal gestuurd te worden. We willen hier graag een huis met land kopen waar we zelf van kunnen leven, zonder al te veel afhankelijk te zijn van nutsvoorzieningen (water, gas, elektra, etc.) of de supermarkt. We willen een veilige en stralingsarme omgeving voor onze kinderen om op te groeien zonder zich druk te hoeven maken over alle 'problemen' van onze samenleving en ons focussen op het Woord en de Geest van onze Schepper en zijn schepping. We willen het land het allerliefst kopen zonder dat er een 'schuld' of 'hypotheek' aan verbonden zit, zodat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. Het is ook ons idee om wat verder af van grote steden te blijven, omdat we daar juist de grootste problemen verwachten als het systeem volledig instort.


Daarnaast willen we ook een veilige haven kunnen zijn als mensen moeten vluchten vanwege het geloof en zolang het nog kan een plaats te zijn waar mensen tijdelijk kunnen verblijven in bijvoorbeeld hun vakantie om zich even helemaal terug te kunnen trekken.


Wij vragen u om ons te steunen in gebed en als u het kunt missen financieel. Al is het maar € 1, met vele kleine giften komen we er ook. Wij bidden dat één ieder die geeft een dubbele zegen terug ontvangt van JHVH onze Schepper! We stellen ons vertrouwen op Hem.


Sjalom.
Hieronder vragen en antwoorden.


Waarom weg uit Nederland?

Nederland is dichtbevolkt en alles is hier beschreven en geregeld. Er is in die zin geen vrijheid meer. Daarnaast is de Nederlandse overheid vast besloten Nederland voor 99% te bedekken met 5G. Wij zijn er van overtuigd dat 5G op de eerste plaats gezondheidsrisico's met zich mee brengt en ten tweede eventueel tegen de bevolking kan worden ingezet/gebruikt. Armere landen in de EU hebben niet de welvaart en capaciteit om hun hele land te bedekken onder een 5G deken, dit zal zich dan meer concentreren tot de steden.


Waarom Portugal en niet Italië of Frankrijk?

Mijn vrouw is Braziliaanse en spreekt Portugees, ook heeft zij in Portugal gewerkt en we hebben daar al een netwerk liggen. Mijn kinderen zo jong als ze zijn spreken en verstaan het ook. Ik zal het nog moeten leren, maar heb gelukkig een talenknobbel gekregen van de Vader. Verder zijn de prijzen van land veel lager dan hier in Nederland en ook nog lager dan Spanje, Italië en Frankrijk, we krijgen dus meer waar(de) voor onze euro's. De vraag is echter hoe lang nog.


Waarom niet in een dorp of stad?

Zoals eerder al aangegeven ook in de armere EU-landen zal 5G in de grotere dorpen en steden zeker worden uitgerold. Daarnaast zijn steden sowieso een plaats waar veel zonden gebeuren en worden uitgedragen. Dit hoef ik niemand uit te leggen hoop ik, als iemand mij een reine en heilige stad kan wijzen dat niet het Hemelse Jeruzalem is, dan hou ik me aanbevolen. Daarnaast zal, als er een tekort komt aan goederen, eten of brandstof of de elektra of internet valt voor langere tijd uit, het eerst chaos ontstaan in de steden, We hebben uiteraard de bescherming van Jesjoea nodig om ons te beschermen als die chaos zich verspreid over welk land dan ook, maar afhankelijk van Hem blijven we altijd!


Wanneer willen jullie gaan?

We willen ons hierin volledige afhankelijk opstellen. We wachten op Hem en tot Hij aangeeft dat we moeten gaan. Wel heb ik het idee dat het binnen nu en een jaar zal zijn als de ontwikkelingen om mij heen zie gebeuren.


Leggen jullie zelf ook wat in?

Zeker, we hebben niet veel spaargeld, maar er is wel overwaarde op ons huis. Dit willen we volledig investeren om ons doel te bereiken. Daarnaast zullen we zeer kritisch kijken naar onze 'aardse bezittingen' en zullen we spullen verkopen (of weggeven) die niet mee gaan.


Wat betekent Bet Lechem?

Bet Lechem is Hebreeuws voor Huis van het Brood. Dit is het dorpje waar onze Messias is geboren en beter bekent is in het Nederlands als Betlehem. Deze naam heb ik altijd bijzonder gevonden en daarom wil ik ons project ook zo noemen. Wij willen een Huis zijn waar mensen het Levende Brood kunnen eten.


Staat je vraag er niet bij of wil je contact opnemen m.b.t. ons verhaal? Dat kan, stuur een mail naar [email protected], we zullen z.s.m. antwoorden.

€ 75 van € 275.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.