Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Beautiful Kidz Namibia

Locatie:

Leek, Nederland

Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto. Vanuit Nederland wordt sinds 4 april 2008 hulp geboden d.m.v. het treffen van al de noodzakelijke voorzieningen.


De visie van Beautiful Kidz in Namibië is het zorgen voor wezen en kwetsbare kinderen in deze wijken. Dit doen zij door het aanbieden van verschillende programma’s waar kinderen en hun families gratis aan mee kunnen doen. Het gaat hierbij om kleuteronderwijs, naschoolse opvang/onderwijs programma’s, voedselondersteuning, training en algemene hulp in de wijk.

€ 25

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.