Vrouwenemancipatie   

Aangemaakt door :

Stichting Over grenzen voor Ghana

Locatie:

Banko, Ghana

Banko Women Center wil zich richten op het verbeteren van de situatie en het

versterken van vrouwen in een lokaal gebied, gelegen in Banko, Ghana. We

willen dit bereiken door vrouwen een betrouwbare en veilige plek te

bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, leren, discussiëren en verkopen.

Ons doel: “De volledige en gelijke deelname van vrouwen aan het politieke,

civiele, economische, sociale en culturele leven, door hen de

mogelijkheid te geven deel te nemen aan open gesprekken, extra

onderwijsprogramma’s en lokale markten om hun goederen en diensten te

verkopen.”

Om specifieker te zijn, willen we ons richten op: mensenrechten, seksuele

voorlichting, gezondheid, voeding, beweging, ondernemen, sparen, Engels

en computerprogramma’s. Terwijl we proberen openlijk te discussiëren

over uiteenlopende kwesties en de hierboven genoemde programma’s aan te

passen, willen we een duurzame NGO zijn. De producten en diensten die in

het vrouwencentrum gemaakt worden, worden verkocht en de opbrengsten

worden gebruikt voor operationele kosten.

 

Banko Women Center wants to focus on improving women’s empowerment in a local area, located in Banko, Ghana. We want to achieve this by offering women a reliable and safe place where they can meet, learn, discuss and sell.

Our objective: “The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, by giving them the opportunity to take part in open conversations, extra education programs and locally based markets to sell their goods and services.” To be more specific, we want to focus on: human rights, sexual education, health, nutrition, movement, business, saving, English and computer programs. While trying to openly discuss about gender issues, and adapting the programs mentioned above, we want to be a sustainable NGO and so using our proceeds for operational costs by selling their new learnt local goods and services in our center.



€ 1.330 van € 1.000
133% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.