Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

XR Enschede

Locatie:

Enschede, Netherlands

[English follows dutch]


NEDERLANDS

We bevinden ons midden in een ongekende crisis op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Wij zijn Extinction Rebellion Enschede en wij bestaan omdat onze overheden weigeren om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen, zo ook de gemeente Enschede. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen.


Wij eisen van de gemeente Enschede:


  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering. Kondig een klimaat- en ecologische noodtoestand af.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.


Het geld dat wij met deze actie inzamelen gebruiken wij grotendeels voor het opbouwen van onze beweging en het uitvoeren van demonstraties gericht aan de gemeente Enschede.


ENGLISH


We are in the middle of an unprecedented crisis of climate and biodiversity. We are Extinction Rebellion Enschede and we exist because our governments are refusing to introduce the necessary policies to keep their citizens safe, including the municipality of Enschede. We take creative, peaceful and sometimes disruptive action, to compel our government to take necessary measures.


We demand from the municipality of Enschede:


  1. TELL THE TRUTH about the climate and ecological crisis that threatens our existence and communicate the urgency for change. Declare a state of climate- and ecological emergency.
  2. ACT NOW to halt biodiversity loss and reduce greenhouse gas emissions to net zero by 2025 in a just and fair manner.
  3. LET CITIZENS DECIDE by establishing a Citizen’s Assembly which takes the lead on climate and ecological justice.


The funds that we receive with this fundraiser will mainly be used for building our movement and for organizing demonstrations targeted at the municipality of Enschede.

€ 255 van € 1.000
25.5% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.