Natuur & milieu   

Aangemaakt door :

Anna Schwarz

Locatie:

Rotterdam, Netherlands

Ik ben 4 september jarig! Vaak krijgen we de vraag wat voor kado's we voor onze verjaardag willen krijgen.

Ik heb nagedacht en ik heb besloten dat ik maar één cadeau wil: ervoor zorgen

dat we onze planeet bewoonbaar houden, het liefst met zoveel mogelijk soorten

planten en dieren. Met zoveel mogelijk natuur.

 

Dus ik heb geen nieuwe dingen nodig, ik heb genoeg spullen, en in plaats van me een cadeau te geven, zou het

heel veel voor me betekenen als je mijn verjaardagskado zou schenken aan een

goed doel, die zich inzet voor een leefbare wereld. Dat kan op zoveel manieren:

door klimaatverandering aan te pakken, circulariteit te ondersteunen, minder

vlees en zuivel te eten en nog veel meer. Hieronder wil ik uitleggen welke

doelen ik het beste vind, en waarom, en jij bepaalt waar je donatie heen gaat!

 

Ik heb er 2 uitgekozen voor mijn verjaardag. Ik heb 2 doelen uitgekozen, waarover ik het ga verdelen. Dit omdat ik denk dat mijn eerste keuze

misschien geen publieksfavoriet is, maar naar mijn idee wel heel belangrijk.

 

Mijn eerste keuze is doneren aan Proveg. Ik ben er sterk van overtuigd dat het verminderen van onze vlees- en

zuivelinname zoveel problemen zal oplossen; van klimaatverandering tot

landtekort. Van stikstofdepositieproblematiek tot ontbossing en

biodiversiteitsvermindering. Ik ben absoluut geen vegan en ik wil niemand

dwingen om dit te worden. Echter, door het gemakkelijker, toegankelijker en

betaalbaarder te maken, zou de consumptie van veganistische producten toenemen,

en daarmee kunnen we onze impact op het milieu verminderen. Naar mijn mening is

Proveg (voordat het Viva Las vega's was) een van die organisaties die streeft

naar toegankelijkheid en betaalbaarheid van vegan eten. Lees hier meer:

​​https://proveg.com/nl/wat-wij-doen/marktstimulering/

 

Mijn tweede organisatie is Just Dig it. Just Dig it een geweldig concept van vergroening in Afrika. Door klimaatverandering

en droogte worden ecosystemen bedreigd door woestijnvorming en gaan hierdoor achteruit

in kwaliteit. Door eenvoudige wetenschap is Just dig It in staat om gebieden

die zijn aangetast door woestijnvorming en droogte opnieuw te vergroenen. Door

vergroening neemt de biodiversiteit toe en kunnen de effecten van

klimaatverandering worden afgeremd. Lees hier meer:

​​https://justdiggit.org/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It's my birthday September 4th! Often we get the question what kind of presents we

would like to get for our birthday. I have been thinking and to me, I have

decided that I would only like one present: to make sure we keep our planet

inhabitable, preferably with as many species as possible. With as much nature

as possible.

 

So, I don't need any new things, I have plenty of stuff, and instead of getting me

a gift, it would mean the world to me if you would use your resources and

donate to a good cause that support my birthday wish! This can be done in so

many ways: by tackling climate change, supporting circularity, eating less meat

and dairy, and many more. Below I want to explain which goals I think are best,

and why, and you can decide where you want your donation to go!

 

I selected 2 for my birthday. I decided to go with 2 and divide the collected money, as I know my first choice might not be a crowd favourite.

 

My first choice is donating to Proveg. I am very much convinced that reducing our

meat and dairy intake will solve so many problems; from climate change to land

shortage. From nitrogen deposition issues to deforestation and biodiversity

reduction. I am definitely not vegan, and I don’t want to push anyone to be

that way. However, making it easier, more accessible, and more affordable would

increase the consumption of vegan products, and with that we can reduce our

impact on the environment. In my opinion, Proveg (before it was Viva Las

vega's) is one of those organisations that pushes towards accessibility and

affordability of vegan food. You can read more here (Dutch): https://proveg.com/nl/wat-wij-doen/marktstimulering/

 

My second organisation is Just Dig it. Just Dig it an amazing concept of

regreening in Africa. Through climate change and droughts, large global

ecosystems are threatened by desertification and quality reduction. Through

simple science, Just dig It is able to regreen areas that have been affected by

desertification and drought. Through regreening, biodiversity increases, and

climate change effects can be slowed down. Read more here: https://justdiggit.org/

€ 180
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.