Geloof   

Aangemaakt door :

GLOBAL ENDTIME MOVEMENT

Locatie:

, Canada

De 7-jarige verdrukkingsperiode is begonnen

De roeping is aan ALLE GELOVIGEN over de hele wereld om wakker te worden en te beginnen met getuigen voor Jezus Christus. "Ga daarom en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren zich te houden aan alles wat ik u geboden heb ; en zie, ik ben altijd bij u, zelfs tot het einde der tijden.” Amen." (Matteüs 28:19-20).

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.