Vluchtelingenhulp   

Aangemaakt door :

Stichting UNITED for Intercultural Action

Locatie:

Amsterdam, Netherlands

De UNITED List of Refugee Deaths is in ernstig gevaar. Onze computers van waaruit we al ons onderzoek, campagnes en netwerken doen, zijn gestolen uit ons Amsterdam Campagnesecretariaat. Op 5 december 's nachts hebben inbrekers ons kleine kantoor op de begane grond vernield.

Zonder uw dringende hulp kunnen we niet doorgaan met het documenteren van de tragische gevolgen van Fort Europa in de jaarlijkse Lijst van Vluchtelingendoden (1).

Elke euro helpt.


De diefstal treft ons op een bijzonder cruciaal punt in de 28-jarige geschiedenis van onze campagne. Aangezien het aantal migranten dat sterft aan de Europese grens een recordhoogte bereikt (>45.000 gedocumenteerd door UNITED), is onze UNITED List of Refugee Deaths het essentiële instrument voor activisten, journalisten en kunstenaars om zich te concentreren op de menselijke tragedies achter het restrictieve beleid van de EU.


Computers zijn ons geheugen om onze gegevens op te slaan, onze ogen om naar verre gebeurtenissen te kijken, onze stem om op te komen voor degenen die niet meer kunnen: zonder hen kunnen we gewoon niet verder. Als u denkt dat ons werk waardevol, vindingrijk en rechtvaardig is, help ons dan met het verstrekken van financiële noodhulp.


Wij wensen jou, vrienden en familie een vredige vakantieperiode!

Geert Ates, VERENIGD Amsterdam

http://unitedagainstrefugeedeaths.eu


PS We zouden het op prijs stellen als u onze oproep voor steun ook met uw relaties zou willen delen.


(1)

Het 'Fatal Policies of Fortress Europe' is een doorlopende campagne van het netwerk UNITED tegen de dodelijke gevolgen van de bouw van Fortress Europe. Sinds 1993 volgt UNITED de fatale gevolgen van het beleid, samengevat als de bouw van Fortress Europe, opgesteld in de 'UNITED List of Refugee Deaths'. In deze lijst verzamelt UNITED al sinds 1993 betrouwbare gegevens over sterfgevallen onder vluchtelingen. In de periode 1993-2021 kunnen meer dan 44.764 sterfgevallen onder vluchtelingen worden toegeschreven aan de 'Fatal Policies of Fortress Europe'. Duizenden meer worden nooit gevonden.

<a href="http://unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/" target="_blank">Download</a> de meest recente lijst (jaarlijks bijgewerkt begin juni)

Hieronder enkele voorbeelden van het gebruik van onze Lijst door activisten, kranten, musea, kunstenaars en in de openbare ruimte:

€ 0 van € 10.000
0% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.