Maatschappij   

Aangemaakt door :

Stichting Drop-Inn

Locatie:

Haarlem, Nederland

Bij Stichting Drop-Inn geloven wij erin dat jongeren meer gehoord mogen worden en meer talenten hebben dan zij zelf vermoeden. Drop-Inn zet jongeren (weer) in hun kracht!


Stichting Drop-Inn start 1 juli in Haarlem met haar derde editie van Chef Debuut. Een project waarbij jongeren in een uniek programma worden meegenomen in het herkennen en ontwikkelen van hun talenten en jong burgerschap. Meedoen met Chef Debuut betekent naast het volgen van trainingen ook koken en zich inzetten voor de buurt. Het project beslaat een jaar en er bestaat uit drie edities. Elke editie doen er 10 jongeren mee. Wij zoeken om te kunnen starten nog een bedrag van € 2000,-.


Deze tijd kenmerkt zich door de toename van sociale en emotionele eenzaamheid onder jongeren in het algemeen. De COVID-19 pandemie draagt significant bij aan een toename van eenzaamheid onder jongeren. Daarnaast heeft nieuw onderzoek onlangs aangetoond dat de afstand tussen jongeren met een verschillende achtergrond in de samenleving toeneemt (onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau ook wel SCP).


Stichting Drop-Inn wil met haar ervaring en kennis wederom een bijdrage leveren aan talentontwikkeling en jongeren in hun kracht zetten met een derde Chef Debuut project. Wij nodigen we mogelijk verschillende jongeren mee te doen aan dit project. Zodoende willen wij bijdragen aan sociaal contact tussen jongeren door meer diversiteit en inclusiviteit te bieden. Hoog in het vaandel daarbij staan: gehoord worden, erbij horen, verantwoordelijkheid nemen (oftewel jong-burgerschap), actief zijn en vooral zich positief kunnen ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden voor jongeren om te groeien zijn zelfvertrouwen en ambitie bij de jongeren om in de eigen toekomst te gaan investeren. Stichting Drop-Inn heeft de nodige ervaring. Dit doen we door deze jongeren uit te nodigen, te stimuleren en te begeleiden bij een nieuwe weg naar meer activering en participatie in de samenleving. De kern van het aanbod van Drop-Inn is een unieke en praktische oriëntatie op talenten en het begeleiden naar een passend vervolg.


Kijk voor meer informatie over onze stichting op www.stichtingdropinn.nl

€ 100 van € 2.000
5% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.