Sport   

Aangemaakt door :

Youri Mom

Locatie:

Barber, Curaçao

Waarom doen we dit?

Uit onderzoek is gebleken dat er in het plaatsje Barber in Curaçao enkel onderontwikkelde sportfaciliteiten te vinden zijn. Doordat de sportfaciliteiten niet voldoen aan de gemiddelde eisen, kunnen er tijdens het sporten gevaarlijke situaties ontstaan en krijgen kinderen niet de kans om de juiste motorische vaardigheden te ontwikkeling die ze nodig hebben.


Barber is een dorp in Curaçao dat snel vergeten wordt en waar veel kinderen

en ouderen niet sporten. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals het gebrek aan vervoer, geld

en geschikte faciliteiten. Daarnaast is er in Curaçao ook sprake van overgewicht en armoede, daarom is sport van groot belang en kan het als middel worden ingezet. 

Curaçao heeft momenteel geen budget beschikbaar om dit probleem aan te pakken in Barber en wordt er ook flink bezuinigd op sport. Daarom lijk het ons een mooie uitdaging om hier verandering in te

brengen. Om dit probleem te weerleggen hebben wij geïnventariseerd naar nieuw sportmateriaal dat geplaatst kan worden op des betreffende plekken in Barber.


Dit is een mooi maatschappelijk project voor de mensen in Curaçao. Het verbetert de gezondheid van de mensen, de veiligheid, werkgelegenheid en de participatie in de maatschappij door middel van samen sporten, samen zijn en samen plezier maken. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid tot talentontwikkeling. Dit project past perfect bij de sportconsulent.

Op de afbeelding is de huidige situatie te zien van de materialen en de sporthal


€ 75 van € 3.000
2.5% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.