Uitvaart   

Aangemaakt door :

MoslimUitvaartFonds ASSALAAM

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Assalaamu 'Alaykum wa Rahmatullah,


Alhamdulillah, MoslimUitvaartFonds is opgezet om een bijdrage te leveren bij het overlijden van een moslimbroeder of -zuster, die niet genoeg of helemaal geen financiële middelen hebben om de (hoge) kosten van een islamitische uitvaart te bekostigen.


SubhanAllah, Er zijn zoveel overledenen die in de koeling moeten wachten totdat er genoeg geld verzameld is, wat tegen onze regelgeving ingaat. Een moslim dient bij overlijden zo snel als mogelijk begraven te worden.

Wij zijn van mening dat als velen structureel (maandelijks) een bijzondere bijdrage als sadaqah zouden geven er altijd financiën zijn om METEEN een uitvaart te kunnen bewerkstelligen.

Op deze manier is het voor iedereen die wenst deel te nemen absoluut draagbaar en betaalbaar.

Als velen STRUCTUREEL een BEETJE geven zal het resultaat GROOTS zijn, in-sha-Allah.


Op onze website kunt u ook aangeven of u maandelijks een bijdrage wenst te leveren in de vorm van sadaqah: https://moslimuitvaartfonds.nl/donatie


Moge Allah de Almachtige de behoeftigen door middel van uw gulle donatie een correcte en islamitische uitvaart schenken conform Quran & Sunnah.

Moge Allah de Genadevolle alle bijdrage(n) structureel of éénmalig rijkelijk zegenen en het veelvuldige in dit aardse leven, maar ook in het hiernamaals schenken. Ameen summa Ameen


MoslimUitvaartFonds (Muslim Funeral Foundation)

Stoelmatter 56-60

2292 JL Wateringen

088-786.92.92 / 06-14.12.98.01

€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.