Dieren   

Aangemaakt door :

RESCM/DHL

Locatie:

Bergen op Zoom, Nederland

Goal:

Developing and supporting activities aimed at preserving and expanding the natural environment for pollen and nectar eating insects. Food4Bees works on the principle of cell multiplication. A cell is set up per region to local initiatives. If a region has sufficient organizational strength, the foundation will assist in setting up a new circle.

Mission:

Improve food supply for honeybees and other pollinators by proactively and constructively connecting landowners, nature associations and other stakeholders. Improve biodiversity. Food4Bees is a citizen's initiative that constructively connects stakeholders such as organizations, parties and citizens with the aim of stimulating the gestation area for all pollinating insects.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doel:

Het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten met het oog op behoud en uitbreiding van natuurlijk leefmilieu van pollen- en nectaretende insecten. Food4Bees werkt volgens het principe van celvermeedering. Per regio wordt een cel opgericht die lokale initiatieven ontplooit. Als een regio voldoende organisatiekracht heeft, dan assisteert de Stichting bij het opzetten van een nieuwe kring.

Missie:

Het verbeteren van het voedselaanbod voor honingbijen en andere bestuivers door het proactief en constructief verbinden van grondeigenaren, natuurvereningingen en andere belanghebbenden. Het verbeteren van de biodiversiteit. "Food4Bees is een burgerinitiatief dat belanghebbenden zoals organisaties, burgers, partijen op een constructieve manier met elkaar verbindt met als doel het stimuleren van het drachtgebied voor alle bestuivenden insecten".

€ 80
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.