Educatie   

Aangemaakt door :

RESCM/DHL

Locatie:

Bergen op Zoom, Nederland

We are happy with donations that support us in in our mission to increase the knowledge and appreciation of nature and sustainability in their own environment among children aged 4 - 17 years, so that they will take good care of their local environment and come up with innovative solutions for existing problems.


Our program has 4 pillars:

  • Education program - primary education
  • Projects - secondary education
  • Campaigns - local residents
  • Visitor center - recreationists


We will use your contribution to further strengthen our education program. We will use it for the implementation of our new concept BuurtNatuurWandelingen, which we have launched to stimulate exercise and nature education in this time of working, teaching and staying at home. It is about walks of 2 - 2,5 km through your own neighborhood with questions about nature and locations along the way.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


We zijn blij met donaties die ons ondersteunen in onze missie om de kennis en waardering over natuur en duurzaamheid in de eigen omgeving vergroten bij kinderen van 4 – 17 jaar, waardoor zij goed voor hun lokale omgeving zullen zorgen en (innovatieve) oplossingen gaan bedenken voor bestaande problemen.


Ons programma kent 4 pijlers:

- Onderwijsprogramma - basisonderwijs

- Projecten - voortgezet onderwijs

- Campagnes – buurtbewoners

- Bezoekerscentrum – recreanten


Jullie bijdrage zullen we gebruiken om ons educatief programma verder te versterken. We zullen het inzetten voor de uitvoering van ons nieuwe concept BuurtNatuurWandelingen, dat wij hebben gelanceerd om bewegen en natuuronderwijs te stimuleren in deze tijd van thuiswerken, -onderwijs en -blijven. Het betreft routes van 2 – 2,5km door de eigen buurt met vragen over natuur en de locaties onderweg.

€ 140
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.