Maatschappij   

Aangemaakt door :

RESCM/DHL

Locatie:

Noord-Brabant, Nederland

It is our mission to give as many people with disabilities as possible a better life with a specially trained dog. A guide dog increases freedom of movement and independence. KNGF Geleidehond is involved with her guide dogs from birth to retirement.


What does KNGF Geleidehonden do?

Since our foundation in 1935 started, we have trained thousands of dogs for blind and visually impaired people. Thanks to all this experience, we have a wealth of knowledge in the field of dogs and disabilities. Nowadays we also use this expertise for people with other disabilities: for example people in wheelchairs, people with posttraumatic stress disorder (PTSD) or children with autism. For this we are engaged in:

 • Socializing and raising young dogs, together with puppy foster families
 • Training guide, assistance and buddy dogs for the blind
 • Provide instruction, guidance, advice and aftercare to those who received a dog
 • Train guide dog instructors
 • Fundraising and education
 • Representing the interest of our clients


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een fijner leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden.


Wat doet KNGF Geleidehonden?

Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al deze ervaring hebben wij een schat aan kennis op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met autisme. Daarvoor houden wij ons bezig met:

 • Fokken van toekomstige geleidehonden.
 • Socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen.
 • Opleiden van blindengeleide-, assistentie- en buddyhonden.
 • Instructie, begeleiding, advies en nazorg bieden aan de mensen die een geleidehond krijgen.
 • Geleidehondeninstructeurs opleiden.
 • Fondsenwerving en voorlichting.
 • Belangen behartigen van onze cliënten.


€ 60
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.