Maatschappij   

Aangemaakt door :

RESCM/DHL

Locatie:

Bergen op Zoom, Nederland

Themed meetings for everyone who has to deal with Alzheimer's. Every fourth Monday of the month from 7.30 pm to 9.20 pm. Walk-in from 7 pm. Our walk-in consultation hours are freely accessible, free coffee/tea.

 

Bulletin - January 2021

We, volunteers from Alzheimer West-Brabant department Bergen op Zoom, keep a close eye on the developments connected to the Corona measures. It is not pleasant to be even more dependent in the care process at home and to have far-reaching restrictions imposed. The chance of isolation and “hidden” loneliness increases. Nevertheless, we want to be there for you from the Alzheimer Café. We know that there is a need for contact and meeting. This was evident in the Alzheimer's cafes that have not been running for almost a year. We try to approach you through the alternatives below:


1.      Front door-garden contacts: 

Last December we approached more than 300 addresses from the membership file with the question whether they needed a “contact” moment with a volunteer from the AHC/Odensehuis. Unfortunately, we only received 8 responses to this.

2.     Walk-in Alzheimer Café Odensehuis:

In December we also entered into a partnership with the Odensehuis (Korenaere) to set up a so-called walk-in Alzheimer Café on Monday morning between 10:00 am and 12:00 pm. At that time, 2 volunteers from the Alzheimer Café will always be present. In view of the stricter measures RIVM, we are suspending this until further notice. Nevertheless, we wonder why the interest is so low, while the pressure you undergo as a caregiver is quite large. That is why we want to be there for you. That contact, the meeting, the conversation, just taking a break.

3.    Broadcasts triptych Alzheimer Café on tour: The documentary and the replays can be found on the website of www.zuidwesttv.nl, go to the TV / missed section and look up Alzheimer Café on tour in the list. We will be recording a triptych for you again in spring.

4.    Tips for support: We regularly see tips or information that may be of interest to you. We are happy to share a selection of these with you. E.g. the newsletter of Alzheimer Nederland. To do this, go to the website www.alzheimer-nederland.nl. See also the website: www.dementie.nl, where you can find practical information and tips.

5.    Digital contact moments:

It is possible to set up a digital contact moment. Would you like to make video calls and / or have an online conversation with several fellow sufferers? This is easy to arrange via google-meet. This under the guidance of a volunteer from the Alzheimer Café. It is important that you contact us yourself if you need a meeting or conversation. Do not hesitate.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thema bijeenkomsten voor iedereen die met Alzheimer te maken heeft. Elke vierde maandag van de maand van 19.30 uur tot 21.20 uur. Inloop vanaf 19 uur. Onze inloopspreekuren zijn vrij toegankelijk, gratis koffie/thee.

 

Bulletin - Januari 2021

Wij, vrijwilligers van Alzheimer West-Brabant afdeling Bergen op Zoom, houden de ontwikkelingen rondom de Coronamaatregelingen nauwlettend in de gaten. Het is niet prettig om in het zorgproces thuis, nog afhankelijker te zijn en verregaande beperkingen opgelegd te krijgen. De kans op isolement en “verborgen” eenzaamheid wordt groter. Toch willen wij er vanuit het Alzheimer Café voor u zijn. Wij weten dat er behoefte is aan contact en ontmoeting. Dat bleek wel in de Alzheimercafés die nu al bijna een jaar niet draaien. Middels onderstaande alternatieven proberen we u te benaderen:


1. Voordeur -tuincontacten: 

In december jl. hebben we ruim 300 adressen vanuit het ledenbestand benaderd met de vraag of men behoefte had aan een “contact ”moment met een vrijwilliger van het AHC/Odensehuis. Hierop kregen we helaas maar een 8-tal reacties.

2. Inloop Alzheimer Café Odensehuis: 

Ook zijn we in december de samenwerking aangegaan met het Odensehuis (Korenaere) om op de maandagochtend tussen 10.00u en 12.00u een zgn. inloop Alzheimer Café in te richten. Op dat tijdstip zullen er steeds 2 vrijwilligers van het Alzheimer Café aanwezig zijn. Gezien de verscherpte maatregelen RIVM schorten we dit op tot nader order. Toch vragen wij ons af waarom de belangstelling zo “mager” is, terwijl de druk die u als mantelzorger ondergaat, best groot is. Daarom willen wij er voor u zijn. Dat contact, de ontmoeting, het gesprekje, zomaar er even

tussenuit.

3. Uitzendingen drieluik Alzheimer Café on tour: De documentaire en de herhalingen zijn terug te vinden op de website van www.zuidwesttv.nl, ga naar de rubriek tv /gemist en zoek in het rijtje Alzheimer Café on tour op. Wij gaan in het voorjaar weer een drieluik voor u opnemen.

4. Tips ter ondersteuning: Regelmatig zien we tips of informatie voorbijkomen die ook voor u interessant kunnen zijn. Een selectie hiervan delen we graag met u. Bijv. de nieuwsbrief van Alzheimer Nederland. Ga hiervoor naar de website www.alzheimer-nederland.nl. Zie ook de

website: www.dementie.nl, waar u praktische informatie en tips kunt vinden.

5. Digitale contactmomenten: Het is mogelijk om eventueel een digitaal contactmoment op te zetten. Wilt u video-bellen en of met meerdere lotgenoten online in gesprek gaan? Via google-meet is dit gemakkelijk te regelen. Dit onder begeleiding van een vrijwilliger van het Alzheimer Café.  Het is belangrijk dat u zelf contact met ons opneemt als u behoefte heeft aan een ontmoeting of gesprekje. Schroom niet.  

 

€ 150
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.