Kunst & cultuur   

Aangemaakt door :

Stichting RAAAF Public

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Het project CHANGE-ABILITY is een vernieuwend art-science project van RAAAF, waarvoor aan medeoprichter filosoof Erik Rietveld voor de wetenschapskant een VICI-beurs is toegekend. In de periode 2021-2026 wordt onderzocht welke handelingsmogelijkheden (‘affordances’) en veranderingscapaciteit (‘change-ability’) mensen hebben als het gaat om de huidige grote maatschappelijke opgaven en de impact ervan op hun directe leefomgeving. Dit kan gaan om zowel individueel als collectief aanpassingsvermogen. De centrale vraag is dan ook: hoe kun je met filosofisch onderzoek en de daaruit volgende artistieke vertaling collectieve gedragsverandering in gang zetten?


De Stichting RAAAF Public is het samenwerkingsverband van de broers Ronald en Erik Rietveld. Erik Rietveld is Socratres-hoogleraar filosofie aan de UvA en Amsterdam UMC/UT afdeling filosofie. Prix de Rome-winnaar Ronald Rietveld is beeldend kunstenaar en architect. De inzichten die uit dit onderzoek voortkomen worden door beeldend kunstenaar en architect Ronald Rietveld gebruikt als basis voor autonoom artistiek onderzoek. De uitkomsten van beide onderzoeken worden door RAAAF uitgewerkt in ruimtelijke denkbeelden voor de toekomst.


Dit goede doel betreft fondsenwerving voor het realiseren van RAAAF’s autonome kunstwerken in de context van het Change-Ability project. Dit betreft naast artistiek onderzoek door RAAAF (mede gefinancierd door het Mondriaan Fonds voor Beeldende Kunst en het Gieskes-Strijbis Fonds) vooral de materialen, expertise en menskracht voor het realiseren van experimenten, kunstwerken en andere interventies van RAAAF. Het project heeft een totale looptijd van vijf jaar (gelijk aan de VICI-toekenning door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en start in 2021 en loopt tot eind 2026.

€ 90.000 Doelbedrag

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.