Maatschappij   

Aangemaakt door :

De Zendo

Locatie:

Nijmegen, Nederland

Meer dan ooit is het voor ons eigen leven, onze omgeving en de wereld van belang om ons bewust te zijn van de diepgaande verbinding tussen alles wat bestaat. Door het enorme vernuft waarmee we onze eigen belangen zeker stellen staan we op het punt de grotere ecologische en sociale verbanden waarin we in opgenomen zijn te vernietigen. Hopeloos? Niet helemaal. Lees de tekst hieronder door en wie weet word je geïnspireerd om mee te doen met concrete acties waarmee iets van het tij kan worden gekeerd.


Wat kan onze situatie ten goede komen?


Kort gezegd: laten we anders kijken naar wie en wat we ten diepste zijn. Een onlosmakelijk onderdeel van al het leven. Wanneer we dat zien en ervaren, dan kunnen we niets anders dan ons leven in dienst stellen van al dit leven. Ons bestaansrecht blijkt dan immers niet af te hangen van hoezeer we ons de wereld ‘eigen maken’. Het is eerder omgekeerd. Juist door ons te geven aan al dat leven waarvan we onderdeel zijn vervolmaken we onszelf. Dat is zen. En minder naïef dan je denkt.


Pardon?

In het zenboeddhisme staat de directe en bewuste ervaring van verbinding tussen alles wat elk moment aanwezig is centraal. De zenfilosofie zegt in een notendop dat alle dingen enkel en alleen in ons bewustzijn van dit moment komen te bestaan. In deze gemeenschappelijke geboortegrond van ons bewustzijn 'hier en nu' is alles in deze wereld van nature dus altijd al verbonden. En met dit besef van deze oorspronkelijke verbondenheid kan een spontane neiging meekomen om je ook vanuit verbondenheid in de wereld te gedragen. Een betere wereld begint in jouw ervaring van verbinding in dit moment.


En hoe maak je dat dan concreet?

Ieder moment waarin je de weg van verbinding oefent en ernaar leeft draagt bij. Maar het is enorm behulpzaam om hierin samen op te gaan en relevante projecten in de wereld te zetten. Een van die projecten wordt nu gerealiseerd door zenmonnik Misha Beliën en zijn partner Lotte Luigjes. Met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers zijn zij sinds enkele maanden in Nijmegen bezig om het horecagebouw van het Museumpark Orientalis om te bouwen tot meditatie-centrum.

Dit kersvers gehuurde opknappand - inmiddels herdoopt tot De Zendo -  ligt bij de hoofdingang van het park en zal een nieuw thuis bieden aan Zen Centrum Nijmegen, Didie Retreats en Han Fortmann Centrum. Drie organisaties die zich met hun groepsactiviteiten en (meditatie-)trainingen alle in de kern toeleggen op de zenfilosofische zienswijze van verbinding.

Het gebouw van De Zendo is een ruim 200 m2 grote laagbouw, direct omzoomd door een grote groenstrook met daaromheen het heuvelachtige loofbos van het park. In het najaar van 2022 worden de bouwwerkzaamheden aan het interieur voltooid. Er zijn dan twee grote meditatie-ruimten ingericht en een grote ontmoetingsruimte. En geheel in lijn met de gerichtheid op verbinding komt in deze laatste ook een voor iedereen toegankelijke horecagelegenheid.

Deze gelegenheid biedt op gezette tijden ruimte aan een stiltecafé waar je met een boek en een goede kop koffie op verhaal komt. Of een plek waar je met een goede vriend kan bijpraten na een wandeling op het park. Het warme, eenvoudige interieur met speelse Japanse invloeden zal hierin ook zeker van toegevoegde waarde zijn. In 2023 zal de royale tuin rondom het pand in stijl worden opgeknapt. Zodra De Zendo daarna een stabiel draaiende sociale onderneming is, komen resterende middelen beschikbaar voor projecten die wereldwijd bijdragen aan sociale, politieke en spirituele vrijheid. 


Wat kun jij doen?

Om De Zendo te verbouwen zijn veel mensen en middelen nodig. Gelukkig kan met een investering van Museumpark Orientalis en eigen spaargeld een groot deel bekostigd worden. Daarmee is de realisatie van De Zendo in zicht, maar nog niet compleet. Vele enthousiaste vrijwilligers hebben bergen werk verzet, maar sommige delen van de verbouwing vragen om gespecialiseerde en kostbare krachten. De totale verbouwing kost nu al ruim 70.000 euro, de duizenden arbeidsuren van de vrijwilligers niet meegerekend. Om ook de energie-voorziening toekomstbestendig te maken dienen er nog investeringen van minstens 10.000 euro gedaan te worden in o.a. een warmtepomp, de aanleg van de tuin, en de ontwikkeling van De Zendo als sociale onderneming zonder winstoogmerk.


Jij kunt onderdeel zijn van dit project. Als handige vrijwilliger in de verbouwing, door bij te dragen in de kosten, en door mee te werken om verbindende projecten in en vanuit De Zendo te ontwikkelen. Kortom, er wordt hier linksom of rechtsom met veel enthousiasme een welkome plek voor bezinning en verbindende actie gerealiseerd. Maar de reikwijdte hangt af van jou.


Doe je mee? Doneer hier en als je vragen/ideeën hebt bij dit project of wilt helpen bij de verbouwing, neem dan contact op met Lotte en Misha via [email protected]


Updates over de verbouwing zien?

Kijk op: www.dezendo.nl

facebook.com/dezendo

instagram.com/de_zendo/

€ 100

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.