Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). Het is uitgegroeid tot een gezaghebbende organisatie die zich met succes inzet voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid.


Het NJCM draait op vrijwilligers. Deze deskundige en betrokken mensen houden de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen scherp in de gaten. Zij becommentariëren wetsvoorstellen en het beleid en schrijven schaduwrapportages voor internationale mensenrechtencomités. Zij benaderen politici, beleidsmakers, journalisten en mensenrechtenorganisaties op (inter)nationaal niveau om het belang van mensenrechten aan te kaarten.


Het NJCM vindt het belangrijk dat een diverse groep professionals kennis heeft van mensenrechten en de ontwikkelingen op dat terrein. Daarom organiseert de NJCM seminars en andere bijeenkomsten over actuele thema’s. Bovendien geeft het NJCM sinds 1976 het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Al meer dan 40 jaar is het NTM het belangrijkste vaktijdschrift over mensenrechten in Nederland.


Samen weet je meer en sta je sterker. Daarom is het NJCM initiatiefnemer en lid van verschillende fora op het terrein van mensenrechten. Denk aan de Commissie Meijers, het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), het Breed Mensenrechten Overleg Nederland (BMO NL) en het Platform Mensenrechteneducatie (PMRE).

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.