Educatie   

Aangemaakt door :

Bouwen met Bouma's

Locatie:

Kaoma, Zambia, Zambia

In Mahilo is er dringend behoefte aan extra lesruimte! Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren bouwen wij 3 extra lokalen.


Project 2022: uitbreiding middelbare school Mahilo (Zambia)

In 2022 worden in Mahilo, als uitbreiding van de bestaande school, 3 klaslokalen gebouwd. De school bestaat momenteel uit 13 lokalen, maar heeft dringend behoefte aan extra lesruimte. In totaal gaan er nu zo’n 1500 leerlingen naar deze school. Uiteindelijk is het streven het aantal leerlingen per lokaal te beperken tot maximaal 45. Doel is dat door een kleinere groepsgrootte de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd.


Over Bouwen met Bouma's

Aangenaam kennis te maken! Wij zijn Bouwen met Bouma’s. Een stichting die zich met hart en ziel inzet voor de toekomst van Zambia. Wij bouwen, letterlijk en figuurlijk, aan de toekomst van Zambia. De projecten die we opzetten, mee helpen uitvoeren en financieren zijn veelal gericht op onderwijs. Een groot probleem in Zambia is de slechte kwaliteit van onderwijs, onveilige klaslokalen en overvolle klassen. Door klaslokalen te bouwen en te onderhouden zorgen we er voor dat er meer kinderen naar school kunnen, de leraren gemotiveerd worden om kinderen onderwijs te geven en de kinderen veilig onderwijs kunnen ontvangen.


Sinds 2006 zijn er meer dan 20 bouwers naar Zambia vertrokken om te helpen met bouwen. Onze focus ligt meer en meer op het onderwijzen van de bouwvakkers zodat zij steeds meer zelf kunnen, zónder onze fysieke hulp. Daarom hebben we in 2019 de Kaoma Training Institute – die vanwege gebrek aan leerlingen dicht was – bereid gevonden weer open te gaan mits wij voor minimaal 10 leerlingen zorgden. En die hebben we gevonden…. 18 leerlingen waarvan 5 meiden volgen momenteel een 2-jarige opleiding tot volwaardig timmerman.


Ons doel is het verlenen van financiële en fysieke steun aan daarvoor geschikte projecten in Zambia. Om deze projecten mogelijk te maken zamelen we geld in, zetten we acties op en werven we donateurs en vrijwilligers.


Meer weten over onze stichting? Kijk op onze website: www.bouwenmetboumas.nl/


€ 0

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.