Kinderwelzijn   

Aangemaakt door :

Stichting [email protected]

Locatie:

Veldhoven, Nederland

Stichting [email protected] is een kleinschalige zorg en welzijns organisatie. Er wordt zorg geboden aan ongeveer 15 kinderen die thuiszitten zonder onderwijs of die dreigen uit te vallen. Daarnaast ontwikkelt en begeleidt stichting [email protected] een 6 tal welzijnsprojecten voor kinderen en volwassenen waarvoor meedoen in een maatschappij niet vanzelfsprekend is. Vele kwetsbare kinderen en volwassenen doen mee aan deze projecten. De projecten die begeleidt worden door Stichting [email protected] zijn: VIERPLEZIER (aandacht voor de feestdagen voor kinderen die volledig thuiszitten zonder onderwijs), [email protected] (educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben in hele kleine groepjes, waaronder ook [email protected]), [email protected] en [email protected] (prikkelarme vakantie activiteiten voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten), [email protected] (gezinsprogramma voor gezinnen die extra aandacht nodig hebben. Hieronder valt ook de maandelijkse ouderkamer voor ouders met een kind wat onderwijs heel erg moeilijk vindt), voorlichting en preventie (voorlichting voor professionals en ouders om uitval in het onderwijs te voorkomen), vrijwilligersparticipatie (voor volwassenen die uitvallen uit de maatschappij. Hier wordt een plekje gecreeerd om weer mee te kunnen doen in de maatschappij).


Stichting [email protected] is voor deze kwetsbare kinderen en jongeren dringend op zoek naar sport en spel materiaal. De kinderen die stichting [email protected] begeleidt hebben vaak last van te veel prikkels (en soms te weinig prikkels) waardoor gedragsproblemen kunnen ontstaan. Sport en spel helpt de kinderen om prikkels beter te kunnen reguleren waardoor sneller, beter in hun vel komen te zitten en het welzijn verbetert. De nood naar sport en spel materiaal is groot. U helpt ons enorm door een donatie uit te brengen. Alle kleine beetjes helpen maar hebben een groot effect op het welzijn van onze kinderen. Dank u wel!

€ 5 van € 5.000
0.1% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.