Gezondheidszorg   

Aangemaakt door :

Cure ADOA Foundation

Locatie:

Amsterdam, Nederland

Cure ADOA Foundation heeft als doel:  • Bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek van de aandoening ADOA;
  • Bekendheid krijgen van ADOA;
  • Een vertrouwde plek zijn voor patiënten;
  • Internationale contacten leggen met artsen en patiënten.


Achtergrondinformatie

Autosomaal dominante opticusatrofie (ADOA) is een zeer zeldzame erfelijke aandoening. Vanaf de vroegste kinderjaren treedt bij de ADOA patiënt een verslechtering van het centrale gezichtsvermogen op. Geleidelijk aan gaat de patiënt steeds waziger zien. De mate van slechtziendheid kan variëren van matig tot nagenoeg volledige blindheid. De ziekte treft ongeveer 1 op de 30.000 mensen. Wanneer iemand ADOA heeft, is de kans dat een volgend kind ADOA krijgt 50%. Tot nog toe is er geen behandeling beschikbaar die de ziekte stopt of geneest.


ADOA plus syndroom

Autosomaal dominante opticusatrofie-plus syndroom (ADOA-plus) is een variant van autosomaal dominante opticusatrofie en vertegenwoordigt 20% van alle ADOA gevallen. Hierbij zijn er ook klachten van andere delen van het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: doofheid, spierzwakte, een verminderde coördinatie van bewegingen, problemen met het evenwicht en een verminderd gevoel. De ernst en de hoeveelheid klachten verschillen per persoon.

€ 90

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.