Mensenrechten   

Aangemaakt door :

Code Rood

Locatie:

Groningen, Niederlande

Bij de actie die Code Rood in 2018 voerde tegen de gaswinning in Groningen, werd een vreedzame actievoerder hard op het hoofd geslagen door een politieagent. Hij moest gehecht worden en hield er een zware hersenschudding aan over. 


De activist besloot de agent aan te klagen wegens mishandeling maar de aanklacht werd verworpen, omdat de agent zich het voorval niet kon herinneren..... Daarom gaan we nu naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens. We mogen nooit toestaan dat de politie zo makkelijk weg komt met grof geweld tegen vreedzame activisten die onrecht aan de kaak stellen! 


Maar we hebben jullie hulp nodig! De kosten van de advocaat zijn op dit moment al flink opgelopen (ongeveer 2.000 euro). Als er een rechtszaak komt, zal het zeker aanzienlijk meer worden.


Help ons deze kosten te dekken in solidariteit met de strijd tegen politiegeweld en de criminele fossiele industrie!*****************************************Persbericht

Demonstrant daagt Nederland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens

buitensporig politiegeweld


Amsterdam, 31 januari 2022 – Een demonstrant die in 2018 tijdens een demonstratie in Groningen

door de politie met een wapenstok op zijn hoofd werd geslagen, heeft een klacht ingediend bij het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De man klaagt Nederland aan wegens onmenselijke en

vernederende behandeling en schending van zijn demonstratievrijheid.


De destijds 23-jarige man nam 29 augustus 2018 deel aan een demonstratie van klimaatactiegroep

Code Rood in Farmsum (Groningen). Code Rood richtte zich tegen de gaswinning en deNederlandse

Aardolie Maatschappij (NAM). Terwijl de man met ongeveer 100 à 150 demonstranten in een

vreedzame mars naar het NAM-terrein liep om daar een spandoek op te hangen, werd hij door een

politieagent met de lange wapenstok tegen zijn hoofd, op de slaap, geslagen. De man liep een

bloedende hoofdwond op gehecht moest worden. Volgens zijn arts had hij geluk dat geen

hersenschade is ontstaan. Ook veroorzaakte de klap kaakletsel, waardoor de man enige tijd

uitsluitend vloeibaar heeft kunnen eten. De politie erkende in reactie op de media-aandacht die de

zaak destijds kreeg1 dat sprake was van een communicatiefout binnen de politie: er had niet tegen

de demonstranten mogen worden opgetreden.


De man deed aangifte van mishandeling tegen de desbetreffende politieagent, maar het openbaar

ministerie besloot de politieagent niet te vervolgen. Een klacht van de man tegen niet-vervolging

werd afgewezen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het handelen van de agent wasvolgens

het gerechtshof ‘niet disproportioneel’. Ook kon de agent zich niet herinneren het hoofd van de man

te hebben geraakt. Er was daarom volgens het gerechtshof geen opzet op mishandeling.

Willem Jebbink, de advocaat van de man:


‘Het incident is glashelder vastgelegd op camerabeelden. Te zien is dat de politieagent

bovenhands uithaalt en op mijn cliënt inslaat. Daarom is het onbegrijpelijk dat het

gerechtshof vindt dat er geen opzet was. Als het genoeg is om te zeggen dat je je ernstig

handelen niet kunt herinneren, heeft de advocatuur nog heel wat cliënten die vrijuit moeten

gaan. Het is vanuit mensenrechtelijke bescherming zorgelijk dat het gerechtshof het slaan

van een volkomen vreedzame demonstrant proportioneel heeft genoemd. Dat houdt een

cultuur van politiegeweld in stand waarop recent nog door VN-rapporteur Nils Melzer stevige

kritiek is geleverd.'


*********************************


In 2018 an activist of the Code Rood action against the gas exploitation in Groningen was hit on the head/temple by a police officer with a baton. The charges against the police officer at the time included attempted manslaughter and serious bodily harm. The charges were rejected in the second instance in 2021. Now the third instance is the European Court of Human Rights. As a result, the Dutch state is now being sued. The costs of the lawyer are already close to €2000. If there is a lawsuit it will definitely be significantly more. 


Help us cover these legal fees and stand in solidarity against police violence and fossil criminals!

€ 1.863

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.