Educatie   

Aangemaakt door :

Stichting Natuurlijk Wijs

Locatie:

Haulerwijk, Nederland

Bs Natuurlijk Wijs is een school waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn en op zijn eigen wijze en tempo kan ontwikkelen. Waarbij het sociaal-emotionele aspect en de lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling worden samengevoegd in de leeromgeving. De school onderscheidt zich door creatief en avontuurlijk onderwijs te bieden met een praktische instelling. Dit alles in een ontspannen sfeer van samenwerking in de breedste zin van het woord.


Bs Natuurlijk Wijs kiest er bewust voor geen overheidssubsidie te ontvangen, waardoor wij niet vast zitten aan door de overheid opgelegde regels en protocollen. Dit betekent dat wij het onderwijs op een eigen vrije en creatieve manier invulling kunnen geven. Dit lukt ons alleen met maatschappelijke steun. Daarom doen wij een beroep op een ieder die onze school en de kinderen een warm hart toedragen. Helpt u mee?

€ 2.235 van € 5.000
44.7% gefinancierd

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.