Vrijwilligerswerk   

Aangemaakt door :

stichting 1000 handen

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Geef mensen die in detentie zitten een attentie voor Boeddhadag!


Eens per jaar vieren boeddhisten overal ter wereld Boeddhadag oftewel Wesak. Op de dag van de volle maan in mei wordt de geboorte,

verlichting en het overlijden (mahaparinirvana) van de Boeddha herdacht. Lichtofferandes, rituelen en meditatiesessies zetten deze dag luister bij. Stichting Duizend Handen wil op deze bijzondere dag een kleine attentie uitreiken aan mensen die vastzitten in de gevangenis. Mensen die vastzitten blijven mensen. “Veroordeel de daad maar niet de mens”, zegt de Dalai Lama.


Laat mensen in detentie weten dat ze niet vergeten zijn door ze deelgenoot te maken van dit boeddhistische feest. Doneer zodat we ze een

bloem kunnen geven, daarbij een kaart met boeddhistische inspiratiespreuk en een schrift om reflecties in op te schrijven. De tien boeddhistisch geestelijk verzorgers die bij Justitie werken organiseren Wesak-vieringen in de diverse penitentiaire inrichtingen door heel het land. Ze zullen deze attentie uitdelen aan de mensen waarmee ze in contact zijn.


Deel in de vreugde van Boeddhadag en doneer! Ieder bedrag klein of groot wordt gewaardeerd!


Stichting Duizend Handen zet zich in voor mensen die in de gevangenis zitten of hebben vastgezeten. Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij

gedetineerden of ze onderhouden contact door te schrijven of te bellen. Ook zijn er buddies die steun bieden bij de terugkeer in de samenleving. We doen dit in samenwerking met de boeddhistisch geestelijk verzorgers die in de gevangenis werken. Stichting Duizend Handen heeft de ANBI-status. Vragen: kijk op onze website www.duizendhanden.nl of neem contact op met [email protected] 

€ 1.158
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.