Voor- en nadelen van Crowdfunding om donaties in te zamelen

PROCONS NL Voor- en nadelen van Crowdfunding om donaties in te zamelen

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op

De bankencrisis van 2007 zorgde voor een enorme dip in het vertrouwen van het financiële stelsel. Mensen gingen op zoek naar alternatieve methoden om in hun krediet- en investeringsbehoeften te voorzien. Een van de gevolgen hiervan was de ontwikkeling van peer-to-peer netwerken en een poging tot decentralisatie van het monetair systeem. Cryptocurrencies en crowdfunding zijn twee mooie voorbeelden van deze poging tot decentralisatie. De exponentiële groei van het internet en sociale media heeft er bovendien toe geleid dat crowdfunding toegankelijker is dan ooit.

Is crowdfunding een zinnig alternatief voor reguliere financiering via de bank?

Veel startende ondernemingen en mensen met een ambitieus project maken tegenwoordig gebruik van crowdfunding als financieringsmethode om startkapitaal aan te trekken. Crowdfunding is echter een relatief nieuwe vorm van financiering. Daarom is het belangrijk om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen.

U moet als ondernemer goed controleren met welke partijen u in zee gaat en uitzoeken hoe zij bijvoorbeeld rekening houden met wet- en regelgeving. Ook is het van cruciaal belang om goed na te denken over uw precieze kredietbehoefte en uw plannen kritisch te beoordelen.

Goed vooronderzoek kan voorkomen dat geld verloren gaat.

Voor investeerders is het belangrijk om kritisch te beoordelen in welke projecten zij precies zullen investeren en via welk platform dit moet gebeuren.

De taak van de crowdfunding platforms bestaat er in zowel de geldvragers als de investeerders grondig te controleren en te beoordelen. Daarnaast moeten ze de wet- en regelgeving in de gaten houden en ervoor zorgen dat zij een betrouwbare basis vormen om crowdfunding te faciliteren.

In dit artikel zullen wij de voor- en nadelen van crowdfunding voor u bespreken.

1. Voordelen

1.1 Verantwoord ondernemen

Crowdfunding leent zich uitermate goed als financieringsmethode in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Publiek geld lenen past goed bij een bedrijfsconcept of idee dat zich richt op duurzaamheid of investeert in de gemeenschap.

1.2 Nieuwe financieringsmethode

Donaties inzamelen via crowdfunding is een relatief nieuwe financieringsmethode. Een groot voordeel hiervan is de flexibiliteit waarmee krediet kan worden verzameld. Banken leiden enorm onder de bureaucratie en hebben een trage administratie. De voorwaarden voor de goedkeuring van een kredietaanvraag zijn een stuk strenger. Peer-to-peer lenen biedt een alternatief voor ondernemingen en particulieren die niet in aanmerking komen voor traditionele financiering via de bank.

1.4 Interessante investering

Ook als investering kan peer-to-peer krediet erg interessant zijn. Rendementen tot 11% zijn niet ongebruikelijk. Een investering kan rendement en dividend opleveren waardoor een ingelegd bedrag meer waard wordt. Lees meer over Hoe Succesvol Investeren in Peer-to-Peer Krediet.

1.5 Eenvoudig, relatief snel en goedkoop

Het is een relatief eenvoudige, goedkope en snelle manier om geld in te zamelen voor uw onderneming of project. Financieringskosten van crowdfunding liggen meestal tussen de vijf en negen procent, waar andere financieringsmogelijkheden al snel tien procent of meer meerekenen.

1.6 Minder strenge voorwaarden

De voorwaarden om crowdfunding aan te vragen zijn een stuk flexibeler dan die van reguliere financieringsmethoden (zoals bijvoorbeeld een zakelijke lening bij de bank). Zo worden er minder zekerheden en garanties geëist van het project en de onderneming. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat donaties voor crowdfund-projecten als risicokapitaal worden beschouwd. Hierdoor is er minder druk voor geldvragers om een onderpand of andere vorm van garantie te moeten bieden om financiering te kunnen krijgen.

1.7 Minder regelgeving

Peer-to-peer funding is – wegens de relatief korte bestaansperiode – door minder strenge wet- en regelgeving omgeven. Dit resulteert in een financieringsmiddel met een relatief lage instapdrempel en een flexibel karakter.

1.8 Extra voordelige marketing en publiciteit

Crowdfunding is een voordelige manier om een succesvolle marketingcampagne op poten te zetten om zowel investeerders als klanten aan te trekken.

Een goeie campagne getuigt van durf, creativiteit en ondernemerschap. Publiciteit genereren met een dergelijke campagne is dan ook vele malen makkelijker dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een traditioneel model. Vooral wanneer het om een enigszins origineel idee gaat, bestaat de kans dat de media het als waardevol nieuws beschouwt. Met een beetje geluk en creativiteit wordt het idee vanzelf opgepikt en gaat de publiciteit praktisch vanzelf.

Verder is het mogelijk om via de campagne te testen hoe het publiek reageert op uw idee. Trek het project relatief eenvoudig investeerders, dan kunt u ervan uitgaan dat er zeker interesse is voor jouw bedrijf of project. Ook is de kans groot dat de geldschieters de bedrijfsvoering volgen en u voorzien van feedback, waarmee het project verder verfijnd kan worden.

1.9 Band met de investeerders

Een groot voordeel van crowdfunding ten opzichte van de traditionele financiering is de betrokkenheid van de investeerder. Deze is vele malen groter dan wanneer u financiering aanvraagt bij de bank. De investeerders kunnen in sommige gevallen zelfs bijna beschouwd worden als fans of ambassadeurs. Dit geeft het project een extra duw in de rug en zorgt voor nog meer publiciteit.

1.10 Investeerders stimuleren de omzet

Aangezien de geldschieters die donaties doen voor crowdfund-projecten particuliere investeerders zijn, is het mogelijk dat een groot aantal ook klant zal willen zijn van de onderneming (gebruik willen maken van de service, het product kopen dat wordt ontwikkeld, etc) en zo de omzet extra stimuleren. Dit in tegenstelling tot reguliere financiering via de bank, die nooit extra omzet via dezelfde bank oplevert.

2. Nadelen

2.1 Financieringsdoel moet worden gehaald

Een groot nadeel van crowdfunding is dat wanneer u er niet in slaagt het vooropgestelde budget tijdig in te zamelen, uw project wordt verwijderd van het platform en u terug vanaf nul moet beginnen. Bovendien kan er bij een faillissement mogelijks aanspraak worden gemaakt op uw persoonlijk vermogen. Sommige platformen bieden de mogelijkheid om een herziene versie van de campagne opnieuw te promoten, maar dit is geen algemeen recht.

2.2 Geen terugbetaling van investeringen

Het risico bestaat dat een geldvrager uiteindelijk niet aan de terugbetaalverplichtingen kan voldoen of bankroet wordt verklaard. Peer-to-peer funding is aan minder strenge regels onderhevig, waardoor er minder financiële garanties kunnen worden geboden. Een investering in een slecht product zal dus mogelijks resulteren in verlies. Dit werkt eventueel in het nadeel van geldgevers en platforms.

2.3 Afhankelijk van ICT-structuur

Donaties inzamelen via crowdfunding gebeurt voornamelijk online. Platforms, geldschieters en geldvragers zijn dus sterk afhankelijk van het internet en de kwaliteit van de ICT-infrastructuur. Problemen met deze infrastructuur en disfunctioneren van een platform kunnen dan ook grote nadelen opleveren voor zowel het platform als de investeerders en ondernemers.

2.4 Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Een crowdfundingplatform moet aan bepaalde voorwaarden en vergunningen voldoen om daadwerkelijk stabiel en betrouwbaar te zijn. Voor bepaalde vormen van crowdfunding is daarvoor een registratie nodig bij de AFM. Dit kan extra kosten opleveren waardoor de financieringsvorm duurder wordt. Het is belangrijk om als ondernemer of investeerder goed te controleren of een platform aan deze vereisten voldoet.

2.5 Oude wetten vormen mogelijks obstakels

Het wetsapparaat is traag. Wegens de relatief korte periode waarin crowdfunding is uitgegroeid tot een volwaardige financieringsmethode, heeft het huidig wettelijk kader nog niet voldoende tijd gehad om zich aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden. Dit leidt ertoe dat de regels voor bepaalde situaties verouderd zijn en mogelijks een obstakel vormen. In andere omstandigheden zijn er dan weer bepaalde regels die ontbreken en waar meer toezicht nodig is. Dit kan stroeve situaties opleveren of moeilijkheden veroorzaken. De overheid is momenteel bezig oplossingen te formuleren en te implementeren.

2.6 Platformrisico

Faillissement van een platform kan rechtstreeks nadelige gevolgen hebben voor zowel ondernemers als investeerders.

2.7 Tijdsintensieve campagne

Uw project financieren via crowdfunding vereist een intensieve en uitgebreide voorbereiding. Het ontwerpen van een succesvolle campagne vergt veel tijd en energie, die u mogelijks aan andere zaken kunt besteden. Hoe gaat u de campagne opzetten? Welk donatie platform kiest u voor de campagne? Hoe gebeurt de promotie? Dit zijn vragen waar u goed over moet nadenken bij het op gang brengen van een crowdfundingcampagne.

2.8 Fraude door een crowdfunding platform

Wegens de relatief nieuwe en groeiende markt zijn er nog niet veel systemen ontworpen om dergelijke fraude te voorkomen of te vergoeden.

2.9 Fraude door geldvragers

Het is mogelijk dat geldvragers een frauduleuze campagne opzetten. Er is namelijk minder zware controle dan bij andere financieringsmethoden. Als u besluit in dergelijke projecten te investeren, dan zijn er minder vangnetten om uw verliezen op te vangen.

Platforms wisselen op dit moment nog geen informatie uit over malafide geldvragers en hebben helaas nog geen registratiesysteem voor fraudeurs.

2.10 Betalingsrisico wegens slechte begroting

Een slechte voorbereiding en berekening van de geldbehoefte kan veel problemen veroorzaken voor geldgevers, geldvragers en het platform zelf. Betalingsproblemen vormen hier het grootste risico: doordat u vooraf geen goede investeringsbegroting heeft opgemaakt, resulteert dit in een over- of onderfinanciering. Dit kan het verdere verloop van het project aanzienlijk bemoeilijken en zelfs tot faillissement leiden.

In het voortraject van crowdfunding zijn minder regels en voorwaarden van toepassing, waardoor deze problemen sneller kunnen ontstaan dan bij andere vormen van financiering.

Bent u toch eerder op zoek naar reguliere financiering bij de bank? Vergelijk dan zakelijke leningen alvorens u een aanvraag indient.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. Whydonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

linkedin
LinkedIn
twitter
Twitter
email
Email
link
Website