Het Stappenplan om een Stichting op te richten

Step by Step Guide NL 1 Het Stappenplan om een Stichting op te richten

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op

Het starten van een non-profit organisatie of een stichting oprichten, zal in geen geval een gemakkelijke taak zijn.

Net als bij zoveel andere zaken, die de moeite waard zijn, vereist het starten van een non-profitorganisatie of een stichting beginnen kritisch denken, toewijding, geduld en heel hard werken.

Hoewel het hele proces zelf door zijn complexiteit behoorlijk intimiderend, vervelend en soms ook overweldigend kan zijn, kan een methodische stapsgewijze aanpak wel bijdragen tot succes.

We zijn ons er heel goed van bewust dat een stichting oprichten of een stichting starten moed vergt, dus we hebben zeker bewondering voor jouw inzet!

Om je te helpen, hebben we een gedetailleerde handleiding met de belangrijkste stappen voor een stichting oprichten samengesteld, die je kunt volgen om op een systematische, georganiseerde en stressvrije manier een non-profitorganisatie of een stichting te starten.


1. Wat is een non-profitorganisatie?

Voordat we ingaan op een stichting starten of een stichting oprichten, nemen we heel even de tijd om stil te staan bij wat non-profitorganisatie nou precies is.

Over het algemeen moet een organisatie, om in de indeling van non-profit te kunnen vallen, opereren en haar diensten verlenen zonder het primaire doel om winst te maken. Non-profitorganisaties dienen het algemeen belang en worden door de belastingdienst meestal ingedeeld in de categorie, die geen belasting hoeft te betalen.

Er zijn 5 verschillende soorten non-profitorganisaties. Elke aanduiding heeft zijn eigen reeks regels voor:

 • Stichting
 • Stichting derdengelden
 • ANBI Stichting
 • SBBI stichting
 • Stichting Administratiekantoor

Een nieuwe startende non-profitorganisatie valt, als het aan de volgende voorwaarden voldoet, onder de ANBI-regeling:

 • Welzijn
 • Cultuur
 • Onderwijs, wetenschap en onderzoek
 • Natuur, milieu en duurzaamheid
 • Gezondheidszorg
 • Dierenwelzijn
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Religie, levensbeschouwing en spiritualiteit
 • Bevordering democratische rechtsorde
 • Volkshuisvesting
 • Het ondersteunen van een algemeent nut beogende instelling

Andere soorten non-profitorganisaties, die niet onder de ANBI regeling vallen, zijn onder meer belangenorganisaties, recreatieclubs, fondsen voor personeelsbeloningen en meer.

Openbare liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, sociale belangenbehartigingsgroepen en handelsorganisaties zijn de meest voorkomende soorten non-profitorganisaties. Openbare liefdadigheidsinstellingen, met in Nederland bijna 43000 geregistreerde organisaties, vormen echter wel het overgrote merendeel dat onder de indeling van de ANBI valt. Enkele voorbeelden zijn de voedselbanken, de musea, kunstgroepen, amateursporten, hogescholen, woningbouworganisaties met lage inkomsten en organisaties voor het welzijn van dieren.

Klik hier als je meer informatie over de verschillende soorten non-profitorganisaties wilt.

Nu we duidelijk hebben wat een non-profitorganisatie is, wordt het tijd om aan deze reis te beginnen. Zet je maar schrap!

Stichting Opzetten Handleiding


2. Waarom zou je een non-profitorganisatie of een stichting starten?

Dit lijkt misschien een vreemde vraag om het proces mee te beginnen, maar het is voor jouw succes wel essentieel om jezelf vanaf het begin deze vraag te stellen.

Waarom een stichting oprichten?

Ten eerste staan er volgens het NRC Handelsblad alleen al in Nederland méér dan 43.000 non-profitorganisaties geregistreerd.

Hoewel dit aantal voor de vooruitgang van de wereld bemoedigend en hoopvol is, betekent dit ook dat er waarschijnlijk al tal van andere non-profitorganisaties zijn, die vergelijkbaar werk doen als het werk dat jij wilt gaan doen.

Dit hoeft natuurlijk geen echt probleem te zijn als je een stichting opricht.

Als jouw organisatie zich echter op geen enkele manier kan onderscheiden en geen duidelijke oplossing voor een bestaand probleem kan bieden, wordt het wel moeilijk om voor een stichting beginnen financiering te krijgen. In wezen zal het ook moeilijker zijn om ondersteuning te krijgen als je bestaande diensten gewoon dupliceert in plaats van ze op een zinvolle manier te verbeteren of er iets aan toe te voegen.

Er zijn ook verschillende manieren om een missie waarom je geeft te vervullen. Het starten van een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie of een stichting opzetten is een ingewikkeld proces en de alternatieven zijn misschien gemakkelijker. En hoewel de schattingen variëren, zijn de meeste experts het er wel over eens dat minder dan de helft van de non-profit bedrijven langer dan vijf jaar bestaat. Van degenen die het wel overleven, heeft misschien wel een derde financiële problemen.

Het vaststellen van de ‘behoefte’ voor jouw non-profitorganisatie:

Stap 1

Denk na over jouw beoogde demografie/bevolking, die jij wilt gaan dienen. Je hoeft nog niet op te veel details in te gaan, maar zorg er wel voor dat je vaststelt welke behoeften van die populatie jij hoopt te gaan bedienen. Denk na over jouw beoogde oplossing en of je echt waarde toevoegt.

Stap 2

Zoek gegevens over de demografie of de mensen, die behoefte aan jouw diensten hebben en toon ook aan dat er aan die behoefte niet wordt voldaan.

Stap 3

Identificeer non-profitorganisaties of organisaties met een winstoogmerk, die al in dezelfde behoeften voorzien of zich richten op de populatie(s) die jij ook wilt gaan bedienen.

Stap 4

Overweeg andere alternatieven voor een stichting opzetten of het starten van jouw eigen non-profitorganisatie: lid worden in een bepaalde hoedanigheid van een bestaande organisatie, consultant worden, een door donateurs geadviseerd fonds starten of op zoek gaan naar fiscale sponsoring.

Stap 5

Controleer het echt driemaal met jezelf en de anderen met wie je werkt. Denk na over de volgende vragen:

 • Willen we met dit alles in gedachten toch nog doorgaan met het starten van een stichting of een stichting beginnen?
 • Als we rekening houden met alle voor- en nadelen is het starten van een stichting of het opzetten van een stichting dan de beste manier om deze missie te vervullen?
 • Voegen we met een stichting starten duidelijk waarde toe en hebben we een specifieke oplossing voor een specifiek probleem?

Tip van een professional 1: om je te helpen, kun je ook bij de betreffende populatie een non-profit behoeften beoordeling uitvoeren.

Tip van een professional 2: zorg ervoor dat je tijdens het hele onderzoeksproces alle kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, die je verzamelt, opslaat. Ze komen later goed van pas als jouw ‘basisgegevens’ wanneer je je in de toekomst gaat bezighouden met het monitoren en het evalueren van het werk van jouw organisatie.

Stichting beginnen Handleiding


3. Zorg bij een stichting oprichten voor een solide basis

Jouw non-profit organisatie moet op een solide basis en op duidelijkheid zijn gebouwd. Een duidelijke visie en waarde zorgen voor een sterke en een goede geleide organisatie. Neem voor een goede basis de volgende zaken mee:

 • Kies een naam voor jouw non-profitorganisatie.
 • Identificeer en vermeld duidelijk de behoefte/het probleem.
 • Bedenk en geef een oplossing voor dat probleem.
 • Definieer een populatie.
 • Bepaal een visie en waarden.
 • Verzin een relevante missieverklaring.

3.1 Een naam kiezen voor jouw non-profitorganisatie

In het begin moet je ook voor jouw non-profitorganisatie een naam kiezen. Er zijn veel manieren waarop je jouw non-profitorganisatie een naam kunt geven. Het is echter veilig om te stellen dat je een naam moet kiezen, die uniek is en die op de een of andere manier gerelateerd is aan de belangrijkste activiteiten van jouw non-profitorganisatie. Omdat deze beslissing de komende jaren de toon zal zetten en het merk van jouw non-profitorganisatie zal beïnvloeden, is het dus slim om de tijd te nemen om over deze beslissing na te denken.

Hoe kies je een naam voor een non-profitorganisatie?

 • Probeer met je team of met je vrienden en kennissen te brainstormen.
 • Bekijk welke namen inspirerend klinken of welke gedenkwaardig zijn.
 • Houd in gedachten wat de missie van jouw non-profitorganisatie is, wat jouw belangrijkste activiteiten zijn, wie jouw leden zijn of zelfs waar jij je bevindt.
 • Zorg ervoor dat de naam van jouw non-profitorganisatie gemakkelijk uit te spreken en te onthouden is. Gebruik beschrijvende woorden, maar probeer het niet te overdrijven of de naam te lang te maken. Gebruik geen technisch/branchespecifiek jargon.
 • Afkortingen zijn goed, als je ze maar goed gebruikt.

Opmerking: het kan een goed idee zijn om de beschikbaarheid van webdomeinen te controleren omdat dat van invloed kan zijn op de naam die jij gaat kiezen.

Wanneer je jouw naam hebt geselecteerd, moet je bekijken of deze naam nog geen handelsmerk van een ander bedrijf is.

Zoals al eerder vermeld, moet je om financiering aan te trekken, kunnen aantonen dat er voldoende behoefte is aan de diensten van jouw organisatie en dat jouw organisatie ook toegerust is om in die behoefte te voorzien.

Zodra je de behoefte, de oplossing en de populatie hebt vastgesteld (wat waarschijnlijk al in stap 1 is gebeurd) is het nu tijd om die om te zetten in een duidelijke en krachtige missie.

3.2 Het bedenken van een geweldige missie

Een goede missie is erg belangrijk. Het kan jouw non-profitorganisatie helpen om jouw doel verder te verduidelijken en het kan voor het personeel en de vrijwilligers zeer motiverend werken. Het zendt een krachtige boodschap uit over waarvoor je staat en als het duidelijk is beschreven en gecommuniceerd, geeft het je energie en je aandacht richting en helpt het je om op een later tijdstip beslissingen te kunnen nemen.

We hebben een heel artikel over het schrijven van een geweldige missieverklaring voor non-profitorganisaties geschreven, maar hier laten we je enkele belangrijke richtlijnen zien:

 • Zorg dat de missieverklaring van jouw non-profit ondubbelzinnig, eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen is.
 • Een goed geformuleerde missie moet ook kort en bondig zijn.
 • Een missieverklaring moet vooral anderen informeren over wat je doet en jouw teamleden en belanghebbenden begeleiden.
 • Een goede missieverklaring verwelkomt de inbreng van iedereen, wordt regelmatig beoordeeld en wordt met iedereen gedeeld.
 • Zorg ervoor dat het geen marketing-slogan is, dat je geen taal van deskundigen gebruikt en dat het geen modewoorden en algemeenheden bevat.

Een goede missieverklaring helpt je om een solide basis te bouwen waarop je een plan kunt ontwikkelen en wat jouw leidraad zal zijn om de juiste mensen voor jouw organisatie aan te trekken bij een stichting starten of een stichting opzetten.

3.3 Bepaal jouw visie en organisatiewaarden

Hoewel jouw visie enkele elementen van jouw missie kan omvatten, zou deze eigenlijk nog vooruitstrevender moeten zijn.

Jouw visie is de toekomst, die jij wilt creëren; jouw grootse plan – hoe jij de wereld gaat veranderen.

Hier zijn enkele voorbeelden van geweldige non-profit visieverklaringen:

 • Rode Kruis: Hulp aan mensen in nood. 
 • WNF: Maakt zich sterk voor bedreigde dieren en hun leefomgeving.
 • Alzheimer Nederland: Help de ziekte van Alzheimer genezen.
 • KWF: Meer genezing, minder kanker en betere kwaliteit van leven.
 • Cordaid: Wij komen op voor mensen in nood.

Jouw waarden zijn ideale eigenschappen en kwaliteiten, die jou helpen om jouw missie te vervullen en om jouw visie tot stand te brengen. De organisatorische waarden voor een non-profitorganisatie zijn de hoogste waarden, die de acties van een organisatie sturen, haar werknemers verenigen en haar merk definiëren. Het zijn abstracte ideeën, die het denken en het doen van de organisatie sturen.

Volgens het strategisch HRM geven waarden aan wat voor jou als individu en voor jouw organisatie belangrijk is, met andere woorden, de waarden waarvoor je staat. Ze weerspiegelen wie jij bent, wat weer van invloed is op wat je doet en hoe je het doet en wat jouw cultuur is.

Bijvoorbeeld

Goodwill

Respect

We behandelen alle mensen met waardigheid en respect.

Rentmeesterschap

We eren ons erfgoed door sociaal, financieel en ecologisch verantwoordelijk te zijn.

Ethiek

We streven ernaar om aan de hoogste ethische normen te voldoen.

Leren

We dagen elkaar uit om naar excellentie en continu te leren te streven.

Innovatie

We omarmen continue verbetering, gedurfde creativiteit en verandering.

Sla deze stap dus niet over! Het kan verleidelijk zijn om een deel van dit werk over te slaan, omdat je misschien denkt dat jouw eerste ideeën voldoende zijn en dat het werken aan ‘die praktische aspecten’ voorrang moet hebben.

Maar dit kan een aanzienlijk risico met zich meebrengen omdat jouw missie, jouw visie en jouw waarden het belangrijkste zullen zijn voor het nemen van veel belangrijke beslissingen, die een lange termijn impact op jouw organisatie zullen hebben.


4. Zorg bij een stichting opzetten voor een gedetailleerd bedrijfsplan

Sommige oprichters van non-profitorganisaties kiezen ervoor om, voordat ze een plan opstellen, vrijwilligers in te huren of te werven maar wij raden je aan om andersom te werk te gaan. Pas als je een plan hebt gemaakt, kun jij de inkomsten, de kosten en het talent, dat je nodig hebt en ook kunt betalen, inschatten.

Bovendien kunnen er, zodra het plan is gemaakt, gedeelten worden gebruikt om de ANBI aanvraag in te dienen.

Investeer daarom bij een stichting starten vooraf tijd voor het ontwikkelen van een gedetailleerd plan. Een dergelijk plan biedt de structuur en de discipline om na te denken over de kritisch belangrijke strategische en operationele kwesties.

Voordat je begint met het schrijven van jouw bedrijfsplan voor jouw non-profitorganisatie, is het slim om wat meer marktonderzoek te doen (naast het onderzoek dat je natuurlijk al hebt gedaan voor jouw behoefte analyse en voor het bepalen van jouw doelgroep). Duik diep in je demografie. Als je bijvoorbeeld een non-profitorganisatie of een stichting start, die gericht is op alfabetisering en waarvan je denkt dat deze de behoefte van jongeren in de buurt zal aanpakken, moet je natuurlijk weten hoeveel scholen er in de buurt zijn, hoeveel gezinnen er in jouw gemeenschap leven en hoeveel jongeren thuis toegang tot een computer hebben.

Een goed non-profit bedrijfsplan stelt een stappenplan voor de komende drie tot vijf jaar van jouw werkzaamheden op. Ongeacht de grootte of de financiële status maak je, wanneer je een bedrijfsplan voor een non-profitorganisatie maakt, in feite een blauwdruk voor hoe jouw non-profitorganisatie zal worden uitgevoerd, wie er verantwoordelijk is voor wat en hoe jij jouw doelen wilt gaan bereiken. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen voor een non-profit bedrijfsplan:

4.1 Managementsamenvatting stichting oprichten

Dit zou het eerste deel van jouw bedrijfsplan moeten zijn, maar het moet wel als laatste worden geschreven. Het moet de missie en het doel van jouw non-profitorganisatie beschrijven, jouw marktanalyse (dat een aantoonbare behoefte aantoont) samenvatten en uitleggen hoe jouw non-profitorganisatie aan die behoefte zal gaan voldoen.

Voordat je één van jouw programma’s of diensten beschrijft, schrijf je over jouw missie, jouw visie en jouw waarden.

4.2 Producten, programma’s en diensten

Gebruik dit gedeelte om diepgaand de producten en/of de diensten te beschrijven, die jouw non-profitorganisatie zal gaan aanbieden. Wie zal hiervan gaan profiteren? Wat zijn jouw op uitkomst gebaseerde doelen en hoe wil jij deze wil gaan bereiken? Hoe zorgen jouw programma’s en diensten voor een positieve verandering?

4.3 Marketingplan

Leg de trends in jouw markt uit en laat de behoefte aan de diensten van jouw non-profitorganisatie zien. Hoe ga jij die werkzaamheden bekendmaken? Hoe communiceer je jouw bericht? Welke kanalen ga je hiervoor gebruiken?

4.4 Operationeel plan

Hoe zien jouw dagelijkse activiteiten eruit? Bepaal jouw organisatiestructuur. Stel bij het structureren van jouw organisatie vast wat elke rol zal volbrengen. En waar ga jij je vestigen?

4.5 De impact van het plan

Beschrijf de verandering, die je wilt gaan bewerkstelligen. Wat zijn de specifieke doelstellingen, die jij wilt gaan bereiken? Hoe ga je die verandering, die je aan het maken bent, meten? Hoe ga je wat je leert gebruiken en het met anderen delen?

4.6 Financieel plan

Wat is jouw financiële status? Vermeld eventuele kasstroomoverzichten, balansen en resultatenrekeningen (indien van toepassing). Stel een budget vast. Welk inkomen is er gegarandeerd? Wat zijn de potentiële inkomstenstromen? Hoeveel geld heb je nodig om te kunnen beginnen en hoeveel heb je nodig om aan de slag te blijven? Welke opstartkosten zijn er? Zijn er nog hiaten?

Lees hier ons artikel over het schrijven van een solide non-profit bedrijfsplan voor een stichting beginnen.

Stichting Oprichten Handleinding


5. Bouw bij een stichting beginnen een sterk en gemotiveerd leiderschapsteam

Goede mensen zijn het allerbelangrijkste voor het runnen van een succesvolle non-profitorganisatie of een stichting beginnen.

Je moet partners vinden, die jouw passie voor de missie delen. Het creëren van een betrouwbare leiderschapsstructuur en een netwerk dat bestaat uit gepassioneerde, toegewijde individuen is de enige manier om ervoor te zorgen dat jouw non-profitorganisatie goed gedijt.

Laten we eens kijken naar drie belangrijke groepen mensen, die voor elke non-profitorganisatie onontbeerlijk zijn.

5.1 Bestuursleden

Het inhuren van geweldige bestuursleden is één van de belangrijkste processen voor een stichting starten of een stichting beginnen. Jouw bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving, de strategische besluitvorming, de ondersteuning van de dagelijkse activiteiten, de aanwervingen en een breed scala aan vergelijkbare taken.

Bedenk welke kennis, vaardigheden, capaciteiten en andere kenmerken een goede kandidaat moet hebben om een ideale uitvoerend bestuurder voor jouw non-profitorganisatie te zijn en welke van die kenmerken zijn het belangrijkst voor jou?

Iedereen, die je vraagt om deel uit te maken van het bestuur, wil vanaf het begin weten wat er van hen wordt verwacht, dus jij moet eerst beslissen of je wilt dat jouw bestuur een praktische ondersteunende groep is, die jouw organisatie begeleidt (d.w.z. een werkbestuur) of dat je wilt dat het bestuur meer adviserend en raadgevend is (bijvoorbeeld een raad van bestuur).

Let op: bestuursleden kunnen niet worden betaald. Je moet dit in jouw statuten en 1023-aanvraag aangeven. Een oprichter kan wel worden betaald als hij optreedt in een staf rol, zoals bijvoorbeeld als directeur of als president. Als ze in loondienst zijn, kunnen ze alleen als ‘niet-stemgerechtigd lid’ in het bestuur zitten.

5.2 Personeel

Enkele medewerkers, die non-profitorganisaties in het begin meestal inhuren, zijn een lidmaatschap manager, een communicatiemanager, een fondsenwerving manager of een event manager.

Voor welke rollen je kiest, hangt sterk van jouw operationele plan af en het soort non-profitorganisatie. Als één van je belangrijkste activiteiten het organiseren van evenementen is, dan is een event manager een functie, die je zou moeten overwegen om in te huren. Evenzo, als jouw non-profitorganisatie een club of een vereniging is, kan een lidmaatschap manager een noodzakelijke functie zijn om in te huren.

Medewerkers worden in tegenstelling tot het bestuur en de vrijwilligers doorgaans wel betaald. Daarom moet je bepalen hoeveel je aan salarissen kunt besteden. Bedenk verschillende voordelen, die jij jouw personeel kunt bieden.

Om het beste team in te huren, schrijf je duidelijke functiebeschrijvingen met de geschetste maatstaven voor succes, de belangrijkste verantwoordelijkheden en het belangrijkste leer-/groeipad. Jouw missie moet overal worden ingebed, zodat je teamleden inhuurt, die echt gepassioneerd over jouw werk zijn. 

5.3 Vrijwilligers

Veel non-profitorganisaties vertrouwen op hun vrijwilligers om de activiteiten uit te voeren. Denk hier goed over na voordat je vrijwilligers gaat werven:

 • Hoeveel tijd verwacht jij dat jouw vrijwilligers zich wekelijks gaan inzetten?
 • Hoeveel vrijwilligers heb je nodig om de dagelijkse activiteiten te ondersteunen?
 • Overweeg of jouw vrijwilligers speciale vaardigheden nodig hebben en zo ja, waar vind je ze dan?
 • Ga je je vrijwilligers trainen? Zo ja, hoeveel tijd en moeite ben jij bereid om te investeren in de training?
 • Zullen de mogelijkheden voor de vrijwilligers in persoon of online zijn?

Al deze vragen zullen je helpen bij het opstellen van rolbeschrijvingen voor vrijwilligers en het promoten van de kansen. Vergeet niet om jouw missie met de vrijwilligers te delen en het aanmelden gemakkelijk voor ze te maken!

Lees meer over het werven en het behouden van geweldige vrijwilligers.

Tip van een professional: voordat je officieel mensen aanneemt (en zelfs als je er geen aanneemt), moet jouw non-profitorganisatie een RSIN krijgen. Je hebt deze ook nodig om een bankrekening op naam van jouw organisatie te kunnen openen en veel van de benodigde registratieformulieren, die de lokale overheid vereist, in te vullen. Om een RSIN aan te vragen, kun je de website van de KVK bezoeken.

Stichting Opzetten Handleiding


6. Bouw bij een stichting opzetten aan jouw identiteit

Opmerking: je kunt dit ook al in stap 2 doen als dat beter voor je werkt – direct nadat je jouw missie, jouw visie en jouw waarden hebt vastgesteld.

Als je jouw missie, jouw visie en jouw waarden hebt, moet je strategieën gaan ontwikkelen, die deze naar buiten communiceren. Intern is het natuurlijk ook belangrijk dat iedereen goed begrijpt waarvoor jouw organisatie staat en waarom. Wat betreft de doelen en de prioriteiten moeten alle neuzen in dezelfde richting staan, zodat ze een consistente merkidentiteit kunnen uitstralen.

Lees dit artikel dat we hebben geschreven voor als je meer informatie wilt hebben over hoe je als non-profitorganisatie een merkstrategie volgt.

Branding is belangrijk

Een goede non-profit branding helpt om al jouw belanghebbenden te verenigen, jou te helpen opvallen, jouw boodschap over te brengen en het vertrouwen van jouw publiek te vergroten. Bovendien is het essentieel voor een succesvolle fondsenwerving en meer betrokkenheid.

Een merk is namelijk méér dan zijn visuele identiteit: de naam, het logo en het grafische ontwerp. Een merk is een constructie in de hoofden van degenen, die zich ervan bewust zijn. En merkbeheer is het werk van het beheer van al die associaties.

Bij het opbouwen van een merk is het erg belangrijk om terug te kunnen verwijzen naar jouw demografische gegevens, zodat je jouw communicatie op hun exacte behoeften kunt afstemmen.

Bedenk voor jouw organisatie een uitstekend logo – eenvoudig maar meeslepend, ontroerend en herkenbaar, gedenkwaardig en communicerend wie jij bent.

Tip van een professional: om te helpen met de consistentie, maak je voor het merk van de non-profitorganisatie een eenvoudige handleiding, die jouw belangrijkste ontwerpelementen, de typografie, het logo en andere elementen van het merk vastlegt. Zorg ervoor dat de handleiding regels bevat voor wat wel en niet mag als het gaat om het online en offline gebruiken van die elementen. Je kunt bijvoorbeeld duidelijk maken dat jouw logo niet mag worden veranderd of op specifieke achtergronden of in contexten mag worden gebruikt.


7. Leg jouw non-profitorganisatie wettelijk vast

Het wettelijk laten vastleggen van jouw non-profitorganisatie is eigenlijk een proces dat uit meerdere stappen bestaat:

 • Een naam kiezen voor jouw organisatie
 • Het benoemen van een bestuur
 • Het bepalen van jouw juridische structuur
 • Het indienen van het papierwerk
 • Het aanvragen van belastingvrijstelling
 • Het verkrijgen van de vereiste licenties

Er zijn verschillende soorten non-profitorganisaties

Er zijn ook verschillende soorten non-profitorganisaties (bijvoorbeeld trusts, verenigingen, stichtingen, bedrijven enzovoort) en hun structuren kunnen van staat tot staat verschillen. Doorgaans geeft de staatswet specifieke richtlijnen over wat er nodig is voor elke aanwijzing. Zorg ervoor dat je de voorschriften van de staat goed doorneemt om jouw juridische structuur goed te krijgen.

Je moet ook nagaan hoe die specifieke kenmerken van jouw structuur jouw belastingstatus beïnvloeden. Wanneer verschillende soorten non-profitorganisaties belastingvrijstelling aanvragen, moeten ze ervoor zorgen dat hun manier van werken in overeenstemming is met de belasting aanduiding die ze ontvangen.

Stichting Oprichten


8. Zorg bij een stichting oprichten voor een veilige financiering 

Voor non-profitorganisaties kan het identificeren van financieringsbronnen en het beslissen over een financieringsmodel voor hun organisatie één van de meest uitdagende taken zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat een non-profitorganisatie met een zwakke financiering het in het begin lang genoeg volhoudt om een robuust fondsenwerving programma op gang te brengen.

Subsidies en een stichting oprichten

De meest gebruikelijke manier om de startfinanciering voor een non-profitorganisatie veilig te stellen, is door subsidies aan te vragen.

Subsidies worden doorgaans voor een specifiek programma of een specifiek doel aan een non-profitorganisatie toegekend. Een subsidiegever richt zich over het algemeen op een specifieke populatie, bepaalde soorten non-profitorganisaties of bepaalde soorten ondersteuning (operationele ondersteuning, kapitaalsteun of programmaontwikkeling).

Hoewel subsidies je in het begin gemakkelijker van geld kunnen voorzien dan veel andere financieringsbronnen, kan het aanvragen ervan zeer tijdrovend zijn. Het kost ten eerste tijd om de vaardigheden voor het schrijven van een subsidieaanvraag, die ook daadwerkelijk subsidies binnenhaalt, te ontwikkelen daarna kost het tijd om een subsidieaanvraag te schrijven en dan kan het even duren voordat je het geld op jouw bankrekening ziet.

Dit zijn onze beste tips en hier kun je er meer over lezen:

 • Overweeg of je echt aan de subsidievereisten kunt voldoen of je over de juiste medewerkers en vaardigheden beschikt en of je de activiteiten daarna kunt voortzetten.
 • Zoek naar subsidiegevers waarvan de missies en de waarden aansluiten bij die van jou.
 • Begin klein om expertise op het gebied van het aanvragen van subsidies op te bouwen.
 • Onderzoek verschillende subsidiemogelijkheden en kies zorgvuldig de meest geschikte.
 • Bouw relaties op en bereid je voor.
 • Investeer tijd en middelen in het schrijven van een geweldige subsidieaanvraag.

Het vroegtijdig veiligstellen van wat initiële financiering is ongeacht welk financieringsmodel je later ook voor jouw non-profitorganisatie kiest de beste manier om zijn missie te beginnen.

Stichting Starten Handleiding


9. Ga nu bij een stichting opzetten over op de eerste activiteiten 

Als je eenmaal officieel bent, mag je met het werk beginnen waarvoor je een passie hebt. Deze passie leidde je door een moeizaam proces van het starten van een stichting of een non-profitorganisatie of een stichting oprichten, maar je hebt de andere kant bereikt – gefeliciteerd! Het is nu tijd om te beginnen met de eerste activiteiten:

9.1 Begin met het opbouwen van een uitgebreid netwerk

Het opbouwen van een professioneel netwerk voor jouw non-profitorganisatie kan in het begin enkele grote voordelen hebben. Netwerken kunnen helpen om de zichtbaarheid van jouw werk te vergroten, nieuwe donateurs, personeel en vrijwilligers aan te trekken en jouw non-profitorganisatie in contact te brengen met essentiële middelen, die nodig zijn om te kunnen beginnen.

Misschien moet je contact leggen met andere non-profitorganisaties in jouw regio of met non-profitorganisaties in de wijdere regio met missies, die vergelijkbaar zijn met die van jou, met meerdere digitale outlets, zoals blogs of nieuwskanalen en andere relevante media kanalen.

9.2 Maak een geweldige website

Als je dat nog niet hebt gedaan, is dit het moment om een website te maken. Houd jouw website regelmatig up-to-date met nieuwe blogartikelen, pagina’s, foto’s en updates.

Als je geïnteresseerd bent in het starten van bloggen, hebben we een artikel geschreven over hoe je een sussesvolle non-profit website kunt starten.

Er zijn veel opties op een website te bouwen zoals bijvoorbeeld WordPress, Wix, Weebly en Squarespace en er zijn website-bouwers, die een website op maat kunnen bouwen.

Pagina’s die je op jouw non-profit website kunt opnemen.

 • Startpagina (de belangrijkste call-to-action op deze pagina, samen met nieuws, aanbevolen leden, aankomende evenementen en veel foto’s);
 • ‘Over ons’ pagina (het verhaal van jouw organisatie, missie, visie en waarden, evenals profielen van de oprichter en de huidige bestuursleden);
 • ‘Contactpagina’ (met links naar hoe mensen jou, ook op social media, kunnen bereiken);
 • Donatiepagina (informatie over doneren, donatieformulier om online te geven);
 • ‘Word lid’ pagina (aanmeldingsformulier voor vrijwilligers, vacatures voor bestuur of personeel, informatie over het lidmaatschapsprogramma);
 • Aanmelden voor de e-maillijst;
 • Evenementen (de data en de tijden van jouw aankomende evenementen en enkele voordelen van deelname aan een van jouw evenementen);
 • Nieuws/blog (updates, artikelen, kennisleiderschap, betrokkenheid bij de gemeenschap, media);
 • Bronnen en referenties (indien van toepassing);
 • Alleen voor leden (indien van toepassing).

Tip van een professional: hoewel een online donatiepagina niet de enige manier is om donaties te accepteren, is het wel een cruciaal onderdeel van een holistische fondsenwervings strategie van een moderne non-profitorganisatie. Online geven is in de loop der jaren gegroeid en blijft ook nog groeien. In tegenstelling tot veel andere vormen van doneren (via een telefoongesprek, een e-mail of bij een inzamelingsactie), zijn donatie pagina’s zeer goed te delen. Dit maakt ze ideaal voor het vergroten van jouw bereik en daarmee ook voor het aantal donaties.

Bovendien kun je met donatie pagina’s data verzamelen en bijhouden, die jouw fondsenwervingsstrategie kunnen informeren (bijvoorbeeld de omvang van de donatie, wanneer de donatie is gedaan, wie er heeft gedoneerd, hoeveel, hoe ze op jouw website zijn gekomen enzovoort)

Ten slotte maken donatie pagina’s het voor jouw donateurs ook gemakkelijk en eenvoudig om te geven!

9.3 Maak een marketing- en contentplan

Het kan verleidelijk zijn om jouw marketing zich organisch te laten ontwikkelen, maar dit levert echter meer problemen dan voordelen op. Als je al vroeg bij het ontwikkelen van jouw non-profitorganisatie geen sterke marketingstrategie hebt, kun je merken dat je constant met een inconsistente en onnauwkeurige publieke perceptie van jouw non-profitorganisatie te maken krijgt, moeilijkheden bij het werven van fondsen en veel verspilde tijd en moeite.

Maak een marketing- en contentplan. Bedenk hoe je met jouw doelgroep communiceert (e-mails, kranten, brieven, sociale media enzovoort). Als je dit tijdens het maken van je bedrijfsplan voor non-profitorganisaties al hebt gedaan, voeg dan nu meer details toe.

9.4 Ga op social media

Social media is gratis! Het is dus ideaal voor een nieuwe beginnende non-profitorganisatie om deze te gebruiken om hun missie over te brengen en om over hun werk te praten. Deel relevante content, vertel mensen over jouw evenementen, deel fondsenwervende initiatieven en stuur volgers naar jouw online donatiepagina.

Je kunt ook overwegen om een e-mailcampagne met regelmatige nieuwsbrieven te voeren, waardoor jouw lezers weten wat voor geweldig werk jij doet. Zorg ervoor dat je vanaf het begin op de juiste manier e-mailadressen en andere relevante data verzamelt.

9.5 Zorg voor je mensen

Als je het aannemen en het aan boord nemen nog niet hebt aangepakt, is dit het juiste moment. Stel vacatures op, die duidelijk en beknopt beschrijven wat je zoekt bij werknemers en begin ze te promoten. Creëer vrijwilligers applicaties, handleidingen voor werknemers en vergelijkbare documenten voor personeel en vrijwilligers aan boord.

Begin na te denken over jouw organisatiecultuur. Zorg ervoor dat je aan de praktische tips voor human resources voldoet.

Tip stichting oprichten: als je eenmaal een team hebt, is het werk nog niet gedaan! Je moet er ook voor zorgen dat het team, waarvoor je zoveel moeite hebt gedaan om het te werven, ook bij jouw organisatie blijft. Ontwikkel daarvoor een retentiestrategie. Het document hoeft niet te gedetailleerd te zijn. Schrijf gewoon de doelstellingen, de strategieën en de activiteiten van de non-profit organisatie voor het hele jaar op.

9.6 Ga aan de slag met de systemen

Maak jezelf vertrouwd met het brede scala aan systemen en tools waarover je beschikt – van fondsenwervende platforms tot CRM’s tot taak beheerders en meer. Maar overdrijf dit niet, want dit kan in het begin allemaal overweldigend zijn. Je hebt niet elk gereedschap op aarde nodig om goed werk te kunnen doen, maar door te investeren in een paar belangrijke tools kun je aan de slag gaan.

Hier zijn een paar van ons favorieten:

Er zijn veel krachtige technologieën en tools beschikbaar en het kan gemakkelijk zijn om veel geld uit te geven aan technologie, die je uiteindelijk niet gebruikt. Zorg ervoor om onverwachte hoge kosten te voorkomen dat je abonnementen beheersbaar houdt.

9.7 Zoek een kantoor

Als je nog geen fysieke ruimte hebt en dat graag wilt of nodig hebt, is dit het moment om er naar op zoek te gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat je een bepaalde vorm van fysieke aanwezigheid nodig hebt zoals een kantoorruimte of serviceruimte waar vrijwilligers of personeelsleden kunnen werken. Je hebt op zijn minst ook een postbus nodig zodat je post kunt ontvangen.

Wees bij het kiezen van een kantoor realistisch over jouw behoeften en jouw budget.


10. Hoe je donaties kunt ontvangen

Er zijn vele financieringsmodellen waaruit je kunt kiezen – zodat het zelfs voor enige verwarring kan zorgen. Zelfs dan kunnen sommige non-profitorganisaties zich ‘vast’ voelen zitten en beperkt zijn in hun opties.

Naast het verkrijgen van financiering in een vroeg stadium (meestal in de vorm van subsidies), is het verstandig om aan het begin ook een online donatieplatform op te zetten. Je wilt niet het aanvankelijke momentum dat jouw non-profitorganisatie opbouwt verliezen en de online fondsenwerving is één van de gemakkelijkste en de snelste manieren om geld binnen te halen.

Er is veel donatie software en als je er geen gebruikt, kan de online fondsenwerving behoorlijk inefficiënt of zelfs onmogelijk worden. Het is belangrijk om er een te kiezen die je eenvoudig kunt instellen en beheren, die binnen jouw budget past en jouw donateurs een soepele donatie-ervaring biedt. Je moet op zoek gaan naar een duurzame optie om potentiële donaties aan het begin van jouw fondsenwervende inspanningen niet te missen.

Whydonate is het meest betaalbare donatieplatform dat er is, ze rekenen namelijk 0% platformkosten over de door jouw ontvangen donaties. Onze tarieven zijn de laagste op de markt en we rekenen geen opstartkosten.

Bovendien kan ons geoptimaliseerde donatieformulier gemakkelijk in jouw webpagina worden geïntegreerd, zodat jouw donateur kan betalen zonder jouw website te hoeven verlaten.

Ga naar Whydonate.nl om jouw account aan te maken en je bent klaar om donaties te gaan ontvangen.

Beslissen over een financieringsmodel is bij het starten van een stichting of een non-profitorganisatie cruciaal. Een financieringsmodel kan in verschillende ‘constellaties’ en verhoudingen verschillende financieringsbronnen combineren. Dit hangt af van de aard van de non-profitorganisatie of de stichting die jij start. Hieronder staan de verschillende soorten financiering, die je zou kunnen overwegen.

10.1 Individuele donaties

Individuele donateurs kunnen eenmalige of terugkerende donaties geven. Ze geven ook op verschillende manieren: online en offline, via evenementen, veilingen, gepland geven, peer-to-peer fondsenwerving en meer.

10.2 Subsidies

Subsidies worden meestal door de overheid op lokaal, staats- of federaal niveau gegeven, evenals door particuliere en openbare stichtingen. Over het algemeen hoef je geen geld terug te betalen dat jou via een subsidie is toegekend.

10.3 Bedrijfssponsoring

Bedrijfssponsoring komt gewoonlijk in drie belangrijke vormen voor: filantropische – een vrijblijvende donatie, vergelijkbaar met individueel geven of sponsoring van evenementen – episodische of kortetermijn ondersteuning, meestal op evenementen gebaseerd en veroorzaakt marketing – thematisch engagement op langere termijn. Er bestaat ook donateurs matching – wanneer bedrijven donaties, die door hun werknemers worden gegeven, matchen.

10.4 Lidmaatschapskosten

In wezen vragen lidmaatschap programma’s individuen om iets – meestal geld of tijd – bij te dragen aan een organisatie en in ruil daarvoor worden ze op de een of andere manier gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) ermee verbonden en ontvangen ze bepaalde voordelen.

10.5 Verkoop van goederen en diensten

(niet van toepassing op elke non-profitorganisatie) Financiering kan ook binnenkomen door merkartikelen te verkopen om inkomsten te genereren voor jouw organisatie (bijvoorbeeld t-shirts, draagtassen, mokken, koekjes) of kosten in rekening te brengen voor diensten (bijvoorbeeld ziekenhuisfactureren van patiënten, musea vragen toegangsprijzen, theaters verkopen kaartjes, maatschappelijke organisaties vragen contributie, hogescholen hebben collegegeld nodig enzovoort).

10.6 Donaties in natura

Voorbeelden van donaties in natura zijn voedsel, kleding en medicijnen. Als jouw organisatie bijvoorbeeld voedsel en water wil brengen naar gebieden die zijn getroffen door natuurrampen, kan het bijvoorbeeld erg handig zijn om voorraden in natura aan te schaffen, zoals voedsel, kleding en water.

Elk van de financieringsbronnen heeft verschillende mogelijkheden en uitdagingen en ook elk van hen heeft zijn voor- en nadelen. Ongeacht welke je ook kiest, ze hebben allemaal moeite en focus nodig.

Bekijk voor meer informatie ons artikel over de belangrijkste financieringsbronnen voor non profitorganisaties.

Tip van een professional: de retentie van donateurs is belangrijk. In een wereld waarin fondsenwervers en non-profitorganisaties heel hard moeten werken om hun organisaties te laten bloeien en hun begunstigden te dienen, zijn donateurs die al hebben aangegeven interesse te hebben in jouw organisatie en bereid waren om te geven aan jouw zaak, van onschatbare waarde. Bovendien is het terugverdienen van verloren donateurs kosteneffectiever dan het verwerven van nieuwe. Het kan 18-24 maanden duren voordat non-profitorganisaties het bedrag dat ze uitgeven terugverdienen om een nieuwe donateur aan te trekken, aangezien de meeste giften over het algemeen twee tot drie keer lager zijn dan de marketing-/rekruteringskosten. Neem wanneer er donaties binnenkomen de tijd om te werken aan een strategie voor het behouden van de donateurs!


11. Het uitstippelen van de toekomst

Hoewel het starten van een stichting of een stichting oprichten of een stichting beginnen een complexe onderneming is, die al veel werk en bewegende delen omvat, valt er in deze vroege dagen iets te zeggen voor het leggen van een fundament voor de toekomst.

Bedenk bijvoorbeeld hoe jouw personeels- en leiderschapsstrategieën zich zullen aanpassen aan jouw groei. Zorg voor strategische plannen om jouw bestuur officieel te laten groeien, om meer vrijwilligers te werven, lidmaatschap programma’s op te zetten en nieuwe personeels posities te creëren.

Allereerst moet je er echter voor zorgen dat je op de hoogte bent van alles wat je moet doen om de naleving te handhaven.

Dit zijn de basisregels:

 • Houd je aan jouw statuten
 • Maak een schema voor bestuursvergaderingen en maak ook notulen
 • Betaal belastingen op niet-gerelateerde activiteiten van meer dan €1.000
 • Houd alle toepasselijke licenties up-to-date (bijvoorbeeld CBF-keurmerk)
 • Houd de gegevens over de werknemers, de vrijwilligers en de donateurs te allen tijde beveiligd

Je moet ook zorgen dat je bij de externe regelgeving, die van invloed is op jouw branche, op een lijn zit. Als je met persoonlijke gezondheidsgegevens omgaat, moet je rekening houden met de naleving van de HIPAA en als je betalingen met creditcards of betaalpassen verwerkt, moet je nadenken over de naleving van de PCI.

Als jouw non-profitorganisatie met kinderen werkt, overweeg dan het strafregister van personen, die vaak met kinderen omgaan, te controleren en voldoe aan alle normen voor het opslaan van die gegevens. Maak voor jouw content contact met een auteursrecht expert en zorg ervoor dat jouw gebruik van muziek, video of andere media in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden.

Tijdens deze stap moet je misschien ook nadenken over mijlpalen, die een mogelijkheid aangeven om jouw non-profitorganisatie te schalen. Het is belangrijk om na enige tijd wat tijd te nemen om na te denken over concrete groeidoelstellingen.

Tip van een professional: als je ze tijdens jouw planning nog niet hebt gemaakt, maak dan een reeks van de belangrijkste prestatie-indicatoren en mijlpalen voor jouw non-profitorganisatie. Deze bieden belangrijke prestatie-informatie waarmee je een duidelijk beeld krijgt van waar je je bevindt. Zonder hen is het moeilijk om later de voortgang te evalueren en bij te houden omdat je niets hebt om jouw resultaten mee te meten en jij niet weet wat ‘succesvol’ voor jouw non-profitorganisatie is.


Terug naar jou

Nu veel van de basisvragen over een stichting beginnen of een stichting starten zijn behandeld, ben je nu klaar om jouw groeipad te gaan volgen en lange termijn activiteiten te beginnen.

Vergeet niet om bij elk gesprek dat je hebt over diensten, financiën en aanwerving jouw missie centraal te houden.

Blijf jouw bedrijfsplan en dan vooral de financiële gegevens regelmatig herzien. Houd jouw mijlpalen in de gaten, zodat je weet dat je op het goede spoor zit en stel deze opnieuw bij als je ooit merkt dat je jouw doelen niet haalt.

De rol van een non-profitorganisatie is altijd geweest om sociale verandering te creëren en de weg naar een betere wereld te leiden.

Je bent een pionier op het gebied van sociale verandering – je kunt dit doen!

Bij Whydonate geven we prioriteit aan oplossingen, die onze non-profitorganisaties helpen om hun donaties te verhogen. We weten dat financiering bij een stichting starten of een stichting oprichten het allerbelangrijkste is. En we weten dat effectieve donatieformulieren een essentieel onderdeel van de duurzaamheid van non-profitorganisaties zijn.

Daarom is Whydonate ontwikkeld om door een eenvoudige en betaalbare oplossing te bieden aan de exacte behoefte te voldoen en een probleemloos proces voor alle betrokkenen te garanderen!

En bekijk onze non-profit blog voor meer gratis bronnen.

Geld Inzamelen voor Particulier en Goed Doel.

0% platformkosten, dus laten we beginnen.

Start inzamelingsactie

Maak een Eigen inzamelingsactie of een verbonden inzamelingsactie.

Eigen inzamelingsactie
Team en verbind geldinzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een op zichzelf staande inzamelingsactie aanmaakt, vragen we je om de bankgegevens waar de donaties naar over mogen worden gemaakt.

Let op: de donaties worden maandelijks rond de 15e van de eerstvolgende maand overgemaakt.

Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.

Start inzamelingsactie Verbind inzamelingsactie
Eigen inzamelingsactie

Hoe het werkt:
Als je een zelfstandige inzamelingsactie maakt, worden de donaties op je bankrekening gestort.

Let op: giften worden maandelijks overgemaakt rond de 15e van de volgende maand.

Start inzamelingsactie

Team en verbind geldinzamelingsactie
Hoe het werkt:
Wanneer je een verbonden inzamelingsactie maakt, wordt deze gekoppeld aan een bestaande. De donaties worden uitbetaald aan deze ouderinzamelingsactie. Als je een gekoppelde inzamelingsactie wilt maken, ga je naar de pagina voor de inzamelingsactie voor ouders en klik je op de knop ‘Inzamelingsactie verbinden’.
Verbind inzamelingsactie
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op
Hulp nodig? Neem contact op!

We zullen u helpen beslissen welke optie het beste bij u past.

Neem contact op

Donatie Crowdfunding Platform in Europa. Whydonate is een wereldwijd fondsenwervingsplatform dat doelen op een efficiënte, relevante en plezierige manier verbindt met donateurs. We proberen het beste internationale fondsenwervingsplatform ter wereld te creëren voor individuen, ngo’s en bedrijven. We doen dit door de nieuwste fondsenwervingsfuncties aan te bieden.

linkedin
LinkedIn
twitter
Twitter
email
Email
link
Website