Vernietig Het Tracébesluit A15

Vernietig Het Tracébesluit A15


Opmerkingen

de groot 6 maanden, 3 weken

wat is de stand van zaken?

A. Biemans 9 maanden, 1 week

zet 'm op!

DW Proos 10 maanden

Vervuiling (ook met verkeers lawaai) van onze woonomgeving moet gestopt worden.

more
[