Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

Het vergroten van het draagvlak voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen door verspreiding van kennis hierover

[